ISO to oficjalna nazwa Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, która została utworzona w 1947 roku. ISO jest organizacją pozarządową, a w jej skład wchodzą instytucje zajmujące się kwestiami normalizacji pochodzące z ponad 160 państw. Głównym zadaniem ISO jest ustalanie norm, które dotyczą przeróżnych dziedzin życia. Mogą to być rozmiary arkuszy papieru, zasady dotyczące tworzenia bibliografii, czułość filmów fotograficznych, bezpieczeństwo i higiena pracy, a nawet rozmiary obuwia.

Normy ustalane przez ISO nie dotyczą wymagań technicznych produktu. Organizacja skupia się raczej na normalizacji systemu zarządzania, który z kolei ma wpływ na końcową jakość.

Rodzina norm z serii ISO 9000 powstała w 1987 roku. Dotyczą one zarządzania jakością, czyli właściwej organizacji działań, które mają wpływ na jakość – ich pełna nazwa to systemy zarządzania jakością. Jest to jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, który ma wpływ na jej konkurencyjność. W skład rodziny norm ISO 9000 wchodzą podstawowe normy dotyczące zarządzania jakością, a także techniki wspomagające te systemy. Wprowadzenie tych norm wpływa pozytywnie na wizerunek firmy w oczach klienta, partnerów biznesowych, banków oraz instytucji ubezpieczeniowych.

Normy z serii ISO 9000 to reguły uniwersalne, które dotyczą różnych branż, specjalności i produktów. Wprowadzić je mogą firmy zajmujące się produkcją lub usługami, a także organizacje non-profit. Zgodnie z tymi normami, wszelkie czynności, które są związane z jakością produktu, powinny być dokładnie planowane, potrzebna jest też właściwie prowadzona dokumentacja oraz nadzór.

Normy podstawowe rodziny norm ISO 9000

Pierwszą z omawianych norm z rodziny ISO 9000 jest ISO 9000:2015 (Quality management system – Fundamentals and vocabulary), której polskim odpowiednikiem jest PN-EN ISO 9000:2015, czyli System zarządzania jakością – Podstawy i terminologia. Norma ta zawiera podstawowe reguły systemu zarządzania jakością, a także określa terminologię oraz opisuje podstawowe elementy i zasady funkcjonowania organizacji.

Kolejną normą z tej serii jest ISO 9001:2015 (Quality management systems – Requirements), a jej polskim odpowiednikiem jest PN-EN ISO 9001:2015 – System zarządzania jakością – Wymagania. Określone w niej są wymagana, podzielone na różne działy, które powinna spełnić organizacja. Certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 może otrzymać przedsiębiorstwo, które uzyskało pozytywny wynik w audycie zewnętrznej firmy certyfikującej (np. SGS, Lloyd’s Register, Det Norske Veritas).

Inną ważną normą z tej rodziny jest ISO 9004:2009 (Quality management systems – Guidelines for performance improvements), czyli polska norma PN-EN ISO 9004:2010 – Systemy zarządzania jakością – Wytyczne doskonalenia. W tej normie znajdują się rozwinięte paragrafy wymagań pochodzące z normy ISO 9001.