Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – norma ISO 22000

Międzynarodowa norma ISO 22000 reguluje wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w rozumieniu normy ISO 22000 łączy w sobie następujące elementy:

  • interaktywna komunikacja;
  • zarządzanie systemem bezpieczeństwa żywności;
  • programy wstępne PRP (kodeksy dobrych praktyk);
  • zasady HACCP.

Wdrożenie normy ISO 22000 pozwoli Państwu osiągnąć nie tylko międzynarodowy poziom zarządzania bezpieczeństwem żywności, ale również przyczyni się do zwiększenia skuteczności środków kontroli w całym łańcuchu dostaw oraz zarządzaniu jakością żywności. Kluczowym aspektem zachowania bezpieczeństwa żywności jest m.in. klarowny podział obowiązków oraz odpowiedzialności, co pozwala skutecznie wyeliminować zagrożenia pojawiające się na poszczególnych etapach. Gwarancją rozwoju firmy jest natomiast stałe aktualizowanie i ulepszanie już istniejącego systemu ISO 22000.

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

Sprawne zarządzanie bezpieczeństwem żywności stanowi obowiązek każdego przedsiębiorcy. Jedynie produkty spełniające kryteria bezpieczeństwa (wynikające np. z wymagań prawnych) mogą zagwarantować zdobycie oraz utrzymanie zaufania klientów. Stosowanie się do normy ISO 22000 przynosi korzyści zarówno potencjalnym konsumentom, jak i wszystkim organizacjom z łańcucha dostaw żywności. Należą do nich między innymi producenci dodatków spożywczych i składników żywności, sprzętów oraz materiałów pakunkowych, a nawet środków czyszczących hale produkcyjne. To, co jest najbardziej wyjątkowe w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności, to fakt, że wdrażanie ISO 22000 może przeprowadzić każde przedsiębiorstwo, które skoncentrowane jest na realizacji wyznaczonych sobie celów, niezależnie od wielkości i złożoności procesów realizowanych w organizacji.

Dodatkowym usprawnieniem działania organizacji jest wdrożenie systemu ISO 9001. Polecamy go również tym z Państwa, dla których zarządzanie jakością żywienia jest równie ważne, co jego bezpieczeństwo. Zintegrowanie tej normy z ISO 22000 niewątpliwie korzystnie wpłynie na działalność Państwa organizacji.

Certyfikacja FSSC 22000

Pozytywny rezultat, który dały audity ISO 22000, jest podstawą do uzyskania certyfikacji systemu bezpieczeństwa żywności FSSC 22000. Certyfikat ten uwzględnia najważniejsze wymagania istniejących już norm i standardów bezpieczeństwa żywności, w tym: HACCP, GMP, SQF, IFS, systemu BRC czy GlobalGAP. FSSC 22000 to najbardziej kompleksowa norma dotycząca systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. W pełni uwzględnia ona wymagania ISO 22000 oraz specyficzny dla sektora program wymagań wstępnych (PRPs), opisane w dokumentach takich jak ISO/TS 22002-1 dla produkcji żywności, ISO/TS 22002-4 dla produkcji opakowań do żywności czy ISO/TS 22002-6 dla produkcji pasz.

Wszyscy producenci żywności, którzy planują dostarczać lub już dostarczają produkty do głównych detalicznych sieci handlowych, a także firmy oferujące markową żywność, mogą odnieść wymierne korzyści z uzyskania certyfikatu FSSC 22000. Zapraszamy!

Dlaczego ISO 22000 jest tak chętnie wybierane?

ISO 22000 jest bardzo uniwersalną normą, jako że obejmuje wszystkie etapy łańcucha produkcji żywności, zaczynając od uprawy i hodowli, a kończąc na stworzeniu gotowego produktu. Jest przeznaczona nie tylko dla firm zajmujących się produkcją żywności, ale również podmiotów działających w mniej lub bardziej powiązanych sferach, w tym w produkcji sprzętu do obróbki termicznej, środków czyszczących, opakowań oraz dodatków wzbogacających jedzenie. Normy jakościowe ISO są poddawane cyklicznym modyfikacjom. Oznacza to, że wprowadzane są do nich zmiany, których firmy posiadające certyfikację powinny być świadome i do których powinny się dostosować.

Różnice pomiędzy dwoma ostatnimi normami bezpieczeństwa żywności

Najnowsze wydanie normy ISO 22000 pochodzi z 2018 roku. Jest ona aktualizacją dla normy ISO 22000:2005. Nowsza wersja kładzie większy nacisk przede wszystkim na zarządzanie ryzykiem, aktywne kierownictwo, a także komunikację pomiędzy poszczególnymi działami. Jednocześnie w pewnym stopniu zmniejszono rygorystyczność wymagań dotyczących udokumentowanych procedur.  W nowej normie pojawiły się za to dodatkowe informacje na temat cyklu PDCA, celów zarządzania bezpieczeństwem żywności, a także sprawowania nadzoru nad usługami i produktami pozyskiwanymi z zewnątrz.

Dlaczego jeszcze warto otrzymać certyfikację?

Stosowanie się do wymagań określonych ze strony Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO nie tylko zwiększa prestiż przedsiębiorstwa i sprzyja poprawie jakości usług lub produktów, ale przede wszystkim służy stworzeniu zwartego, harmonijnego sposobu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Jest to system o wiele lepiej ustrukturyzowany niż rozwiązania proponowane przez ustawodawcę. Bezpieczeństwo żywności jest traktowane jako system, podobnie jak model zarządzania jakością. Ze względu na to, że norma dotycząca bezpieczeństwa żywności jest bardzo podobna do niezwykle popularnej normy jakościowej ISO 9001, można je ze sobą połączyć i stworzyć Zintegrowany System Zarządzania ZSZ. W firmie, która stosuje się już do normy jakościowej, o wiele łatwiej jest wprowadzić również regulacje dotyczące bezpieczeństwa żywności. Jednocześnie cieszy się ona korzyściami płynącymi ze stosowania obu norm.