Według obliczeń Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) z 2017 r., rocznie w miejscu pracy zdarza się aż 2,78 miliona wypadków śmiertelnych. Oznacza to, że każdego dnia prawie 7700 osób umiera z powodu chorób lub obrażeń związanych z pracą. Ponadto, każdego roku dochodzi do około 374 milionów urazów i chorób związanych z wykonywaną pracą, które nie prowadzą do śmierci, ale z których wiele skutkuje przedłużającymi się nieobecnościami. Buduje to obraz współczesnego miejsca pracy – takiego, w którym pracownicy mogą ponieść poważne konsekwencje w wyniku zwykłego wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy

Norma ISO 45001 ma za zadanie zmienić obecną, bardzo niepokojącą sytuację. Zapewnia agencjom rządowym, przemysłowi i innym zainteresowanym stronom skuteczne, przydatne wskazówki dotyczące poprawy bezpieczeństwa pracowników w krajach na całym świecie. Za pomocą łatwego w użyciu systemu można go stosować zarówno w fabrykach, zakładach produkcyjnych, biurach lub innych miejscach pracy, niezależnie od ich lokalizacji.

Mówi się o tym, że norma zmienia rzeczywistość milionów pracowników – doprowadza do zmiany praktyk w miejscu pracy i ograniczenia liczby tragicznych wypadków oraz chorób związanych z wykonywaniem służbowych obowiązków na całym świecie. Standard pomaga organizacjom w zapewnieniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy nie tylko pracownikom, ale również odwiedzającym, poprzez ciągłe doskonalenie wydajności BHP.

Czy norma ISO 45001 sprawdzi się w każdej organizacji?

Światowi eksperci, zajmujący się tworzeniem standardów, tworzą ramy dla bezpieczniejszego miejsca pracy dla wszystkich, niezależnie od sektora, w którym pracujesz, również bez względu na lokalizację.

Ponieważ ISO 45001 ma na celu integrację z innymi standardami systemów zarządzania ISO, zapewniając wysoki poziom kompatybilności z nowymi wersjami ISO 9001 – zarządzanie jakością – i ISO 14001 – zarządzanie środowiskowe – firmy, które już wdrożyły normę ISO, będą krok do przodu, jeśli zdecydują się działać w kierunku ISO 45001. Standard BHP opiera się na wspólnych elementach zawartych we wszystkich standardach systemów zarządzania ISO i wykorzystuje prosty model Plan-Do-Check-Act (PDCA), który zapewnia organizacjom ramy do planowania, co należy wprowadzić w życie w celu zminimalizowania ryzyka szkody. Środki powinny uwzględniać obawy, które mogą prowadzić do długotrwałych problemów zdrowotnych i nieobecności w pracy, a także te, które powodują wypadki.