Certyfikaty specjalistycznych produktów spożywczych mają kluczowe znaczenie dla nadążania za zmieniającymi się wymogami konsumenckimi oraz regulacjami narzucanymi przez Unię Europejską. Dzisiejsi konsumenci chcą w sposób świadomy dokonywać wyborów, zwracając szczególną uwagę na skład żywności oraz oznaczenia na opakowaniach.

Obawy dotyczące żywności modyfikowanej genetycznie oraz przemysłowych praktyk rolniczych podsycają trend konsumencki w kierunku żywności ekologicznej. Również częstotliwość występowania alergii pokarmowych rośnie, co sprawia, że właściwe oznaczanie alergenów pokarmowych jest niezbędne. Oznaczenia geograficzne, wskazanie alergenów oraz znaki jakości są kluczem do wyróżnienia i wykazania najwyższej jakości produktów.

Czym jest Global G.A.P.?

Zapewnienie konsumentów na całym świecie, że kupowane przez nich produkty żywnościowe są bezpieczne i odpowiedzialnie produkowane – zarówno pod względem wpływu na środowisko, jak i zdrowia, bezpieczeństwa pracowników i zwierząt – osiągnęło niespotykany dotąd poziom w dzisiejszym społeczeństwie. Ponieważ zatwierdzenie takich wysiłków indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa jest niezwykle złożonym przedsięwzięciem, dostępne są systemy certyfikacji stron trzecich. Jedną z najbardziej uznanych na świecie inicjatyw w tym zakresie, jest właśnie Global G.A.P. – organizacja pozarządowa, ustalająca standardy certyfikacji produktów rolnych na całym świecie.

Standardy Global G.A.P.

Global G.A.P. oferuje 16 standardów dla upraw, zwierząt gospodarskich i akwakultury. Szacuje się, że ponad 160 000 producentów pierwotnych podlega choćby jednej formie certyfikacji Global G.A.P. Obecnie wielu sprzedawców detalicznych na całym świecie wymaga ważnego certyfikatu od swoich dostawców rolnych i ogrodniczych, zanim zgodzą się na współpracę i wprowadzenie produktów do oferty swojego sklepu.

Kody, standardy i programy G.A.P. – czy na pewno jest nam to potrzebne?

Kody, standardy i programy G.A.P. istnieją z powodu występujących obaw o jakość żywności i jej bezpieczeństwo na całym świecie. Ich cele różnią się od spełnienia wymogów handlowych i regulacyjnych, które narzuca rząd poszczególnych krajów. W szczególności chodzi o rynki specjalne i niszowe. Ich cele obejmują m.in.:

– zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów w łańcuchu żywnościowym;
– poprawę wykorzystania zasobów naturalnych;
– zdrowie pracowników i dbanie o warunki pracy w celu stworzenia nowych możliwości rynkowych dla rolników i eksporterów w krajach rozwijających się.