ISO 50001 to międzynarodowy standard zarządzania energią, zapewniający solidne ramy dla optymalizacji wydajności energetycznej w organizacjach sektora publicznego i prywatnego.

Certyfikat ISO 50001 świadczy o zaangażowaniu organizacji w ciągłe doskonalenie zarządzania energią, co pozwala im dawać dobry przykład w swoich branżach oraz zapewniać spełnienie powiązanych wymagań prawnych i regulacyjnych.

ISO 50001 obejmuje wymagania dotyczące pomiarów, dokumentacji, raportowania, zamówień i projektowania urządzeń związanych z zarządzaniem energią. Organizacje mogą korzystać z ram, które zapewnia ISO 50001, w celu opracowania polityki poprawy efektywności energetycznej oraz ustalenia celów i zadań, które pomogą w realizacji tych polityk. Norma ISO 50001 może również pomóc organizacjom w mierzeniu wyników inicjatyw energetycznych, przeglądaniu skuteczności polityki energetycznej i ciągłym doskonaleniu zarządzania energią.

Kto powinien wdrożyć normę ISO 50001?

Podobnie jak w przypadku pozostałych norm ISO, które dotyczą systemów zarządzania, norma ISO 50001 została opracowana z myślą o wdrożeniu jej w każdym dowolnym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że każda firma – z sektora prywatnego lub publicznego – może wdrożyć ten system zarządzania i dzięki temu zaplanować poprawę wydajności energetycznej we właściwym dla siebie tempie.

Korzyści płynące z wdrożenia ISO 50001

Wiele organizacji dąży do certyfikacji, ze względu na korzyści, jakie może ona zapewnić nie tylko organizacji, ale również interesariuszom. Oto kilka z nich.

1. Zmniejszenie kosztów energii. ISO 50001 pomaga organizacjom ocenić, w jaki sposób zużywana jest energia i zidentyfikować możliwości ograniczenia zużycia energii. Pomaga również we wdrożeniu kontroli zarządzania zużyciem i poprawy efektywności energetycznej.

2. Sprawdzone poświadczenie biznesowe. ISO 50001 to standard międzynarodowy. Organizacje z całego świata rozumieją jego wartość. Gdy ktoś zobaczy, że organizacja jest certyfikowana, jego zaufanie do tej organizacji wzrośnie.

3. Zwiększona niezależność. Ceny energii, a także jej dostępność, mogą się zmieniać. Kiedy organizacja zmniejsza zużycie energii, staje się mniej zależna od dostawców energii i mniej podatna na wzrost kosztów energii.

4. Ograniczony wpływ na środowisko. Zużycie mniejszej ilości energii pomaga zmniejszyć wpływ organizacji na środowisko. Pomaga oszczędzać zasoby i, jeśli zmniejsza zużycie paliw kopalnych, pomaga zmniejszyć również emisje przyczyniające się do zmian klimatu.