Zmiany w gospodarce światowej, a także chęć podniesienia jakości produktów oraz dostosowania się do wymagań klientów sprawiają, że z roku na rok coraz większa liczba przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie normy ISO 9001. Stanowi ona jeden z najczęściej stosowanych standardów z zakresu zarządzania jakością na świecie. Jest ona również synonimem wysokiej jakości świadczonych usług oraz wyznacznikiem optymalnego poziomu spełniania oczekiwań klientów. W swoich założeniach norma ISO 9001 stawia przede wszystkim na procesy związane ze stałym doskonaleniem organizacji oraz systematycznym planowaniem produkcji. Ponadto może być ona stosowana przez wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na ich wielkość oraz profil działalności. Zarówno firmy produkcyjne, usługowe, jak i jednostki rządowe/samorządowe oraz organizacje z otoczenia biznesu mogą z powodzeniem wdrażać zawarte w niej założenia. Skuteczna implementacja normy ISO 9001 wymaga bowiem jedynie właściwej interpretacji zawartych w niej wytycznych.

Korzyści z wdrożenia normy ISO 9001

Wdrożenie w firmie standardu, jakim jest norma ISO 9001, niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim wpływa on na rozwój oraz doskonalenie organizacji w zakresie dostosowywania się do oczekiwań i wymagań klientów, realizacji najważniejszych celów, a także oceny rzeczywistego zaangażowania pracowników. Norma ta ma także na celu zapewnienie sprawnego przepływu informacji oraz systemowego zarządzania zasobami. System zarządzania jakością według normy ISO 9001 umożliwia szybkie oraz skuteczne wykrywanie i rozwiązywanie pojawiających się w organizacji problemów. Jego wdrożenie ułatwia optymalizację i monitoring procesów, a także przyczynia się do wzrostu wewnętrznej motywacji pracowników, stworzenia poprawnie funkcjonującej organizacji oraz minimalizacji ewentualnych strat w zakresie produkcji i dostarczania wyrobów lub usług. Implementacja normy ISO 9001 pomaga również usprawnić procesy zarządzania oraz zwiększyć jakość oferowanych produktów. To z kolei może się w dużym stopniu przyczynić do podniesienia przewagi konkurencyjnej danej organizacji.

Certyfikat ISO 9001

Uzyskanie przez organizację certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001 wiąże się także z szeregiem korzyści o charakterze wizerunkowym. Dzięki niemu firma może nie tylko podnieść swój prestiż na rynku lokalnym i krajowym, ale również stać się rozpoznawalna na rynkach zagranicznych. Certyfikacja ISO 9001 sprawia również, że wzrasta wiarygodność przedsiębiorstwa oraz zaufanie wśród klientów i dostawców. Wdrożenie założeń systemów zarządzania ISO bardzo często zwiększa także szanse danej organizacji na start i wygraną w różnego rodzaju publicznych przetargach.