Podstawą każdej organizacji, jest solidny system zarządzania jakością. Chociaż wiele małych firm może posiadać ograniczone zasoby – zarówno ludzkie jak i finansowe – nadal można zrobić to skutecznie. Często spotykamy się z organizacjami zmuszonymi lub czującymi zobowiązanie do wdrażania systemów zarządzania jakością, w momencie gdy ich klienci oczekują pracy zgodnie z określonymi standardami. Z drugiej strony istnieje wiele organizacji, które z własnej inicjatywy podejmują się certyfikacji. W obu przypadkach, wdrożenie systemów zarządzania jakością sprawia, że firmy stają się bardziej profesjonalne, a jakość produktów i usług jest jasna, mierzalna oraz prosta do kontrolowania.

Czym jest zarządzanie jakością?

Zarządzanie jakością polega na nadzorowaniu wszystkich działań i zadań, które należy wykonać, aby utrzymać pożądany poziom doskonałości. Obejmuje to zarówno ustalenie polityki jakości, tworzenie i wdrażanie planowania, a także kontrolę oraz poprawę jakości. Podejście to, jest nazywane również kompleksowym zarządzaniem jakością. Dzięki niemu, przedsiębiorstwo koncentruje się celach długoterminowych poprzez wdrażanie inicjatyw krótkoterminowych.

Solidny system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie pomoże w:

– zminimalizowania marnotrawstwa,
– poprawieniu kontroli procesów,
– zwiększeniu udziału w rynku,
– zmniejszeniu kosztów,
– spełnieniu oczekiwań klientów i kontrahentów.

Kto powinien skorzystać ze szkoleń dotyczących zarządzania jakością?

Szkolenia są niezbędnym elementem wspierającym system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Skorzystać z nich powinny wszystkie osoby, które interesuje podniesienie swoich kompetencji oraz praktycznych umiejętności. W szczególności kierowane są do kadry zarządzającej, pracowników, którzy będą pełnić funkcję audytorów wewnętrznych oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością. Równie istotne okazują się także szkolenia skierowane do pracowników działów, w których będą przeprowadzane audyty.

Szkolenia z zarządzania jakością pozwalają sprostać codziennym wyzwaniom

Systemy zarządzania jakością stoją przed wyzwaniami, wynikającymi z coraz bardziej złożonych procesów w firmie. Analiza i optymalizacja bieżących procedur, testowanie i dokumentowanie działań, a także wdrażanie i koordynacja audytów, to tylko niektóre z wielu zadań, które muszą opanować pracownicy związani z zarządzaniem jakością.

Szkolenia, które projektujemy w Qualitas Grupa Doradcza to nie tylko przekazanie dużej dawki wiedzy, ale również wyposażenie Twojej firmy w metody i narzędzia potrzebne do spełnienia tych oczekiwań. Jako profesjonaliści w zakresie zarządzania jakością, opieramy się na praktycznych przykładach i rzeczywistych scenariuszach, aby zilustrować najlepsze praktyki. Skontaktuj się z nami, aby znaleźć odpowiedni kurs dla Ciebie, kadry zarządzającej czy pracowników.