OHSAS 18001 jest międzynarodową normą, której zakres jest analogiczny z polskim Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001. Obydwa systemy mają bardzo podobne wymagania, procedury wdrożenia też są podobne. Warto jednak pamiętać, że nie są identyczne – pomiędzy nimi istnieje kilka niewielkich różnic. Niniejsze różnice opierają się głównie na rozbieżnościach związanych z konkretnymi zasadami obejmującymi bezpieczeństwo pracy w różnych państwach. Uniemożliwia to Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej opracowanie jednego, międzynarodowego standardu związanego z BHP. Przykładowo w PN-N 18001 pracownicy powinni mieć znaczny udział w projektowaniu, wdrażaniu czy utrzymywaniu wdrożonego systemu zarządzania BHP, podczas gdy w OHSAS 18001 ten udział także istnieje, ale jest o wiele mniejszy.

Łatwo się zatem domyślić, że OHSAS 18001 przeznaczony jest dla tych samych organizacji, które chcą lub muszą wdrożyć normę PN-N 18001. Charakter obydwu powyższych norm jest uniwersalny, chociaż z oczywistych względów to OHSAS 18001, jako międzynarodowa norma, będzie respektowana za granicą. Wielkość organizacji, branża lub rodzaj prowadzonej działalności nie mają w tym przypadku żadnego znaczenia – omawiany standard dotyczy szkolnictwa oraz edukacji, rolnictwa, transportu, szeroko pojętego przemysłu, budownictwa czy branży chemicznej. Pozostałe branże, takie jak precyzyjna, a także medyczna, turystyczna czy ochrony mienia oraz osób również mogą być objęte powyższą normą.

Norma OHSAS 18001 została zastąpiona wprowadzoną w 2018 roku normą ISO 45001, która zawierała nowe wytyczne z zakresu BHP.