Coraz więcej przedsiębiorstw chcąc podnieść swoją wiarygodność w oczach klientów i innych stron z otoczenia firmy, decyduje się na wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001. Norma ta umożliwia podjęcie przez firmę działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego.

Norma ISO 14001 może być wprowadzona we wszystkich firmach, bez względu na ich branżę oraz warunki społeczne, kulturowe i geograficzne. Jej wdrożenie jest zalecane zarówno niewielkim organizacjom, jak i dużym oraz działającym na arenie międzynarodowej korporacjom. Norma ISO 14001 jest przeznaczona przede wszystkim dla tych organizacji, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności zamierzają ustanowić, wdrożyć oraz doskonalić system zarządzania środowiskowego, działać zgodnie z ustaloną polityką i celami środowiskowymi, a także wykazywać zgodność swoich działań na zewnątrz.

Wprowadzenie do firmy międzynarodowej normy ISO 14001 niesie ze sobą wiele korzyści. Ułatwia ona nie tylko skuteczne zarządzanie środowiskowe, które stanowi część zintegrowanego systemu zarządzania, ale również poprawia konkurencyjność firmy, zwiększa wzajemne zaufanie oraz poprawia wizerunek organizacji wśród klientów, wspólników oraz potencjalnych inwestorów. Norma ISO 14001 pomaga także w osiągnięciu kluczowych celów gospodarczych przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z zasadami ochrony środowiska. Wdrożenie standardów środowiskowych przyczynia się również do redukcji wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń. To z kolei pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów związanych z ich usuwaniem.

Podstawowe informacje na temat wdrożenia normy ISO 14001

Żadne przedsiębiorstwo nie powinno być obojętne na temat ochrony środowiska i jest zobowiązane do działania zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ekologii. Jak wygląda wdrożenie normy ISO 14001 w przedsiębiorstwie? W celu skutecznego zaplanowania systemu zarządzania środowiskowego konieczne jest zapoznanie się ze specyfiką danej firmy, poznanie jej potrzeb. Ważną rolę odgrywa też przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej, pracowników, w czasie których zostaną oni zaznajomieni z podstawowymi wymaganiami normy środowiskowej ISO 14001. Następnie przeprowadza się audyt wstępny, identyfikację procesów i aspektów środowiskowych, dopracowanie procedur. Elementem procesu wdrażania normy środowiskowej jest również audyt wewnętrzny, działania korygujące oraz zapobiegawcze (istotne jest ciągłe doskonalenie systemu).

Warto mieć świadomość, że wdrożenie normy ISO 14001 poza aspektami ekologicznymi, pozwala stworzyć i utrwalić w oczach kontrahentów wizerunek przedsiębiorcy odpowiedzialnego społecznie (CSR – Corporate Social Responsibility).

Jaka jest cena certyfikatu ISO 14001?

Samodzielne wdrożenie normy ISO 14001 jest dość skomplikowane i większość firm korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak my. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, ile kosztuje certyfikat ISO 14001? Cena Environmental Management Systems, w Polsce znanego jako System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ), zależy on indywidualnego cennika konkretnej firmy zajmującej się tego typu konsultingiem. Na cenę finalną duży wpływ ma wielkość i stopień skomplikowania struktur przedsiębiorstwa zainteresowanego systemem zarządzania środowiskowego. Warto traktować certyfikację jako długoterminową inwestycję, która może w przyszłości odmienić wizerunek danego przedsiębiorstwa. Należy dodać, iż, część przedsiębiorców składa wnioski o uzyskanie dotacji unijnej, czy też dotacji rządowej, która jest ściśle związana z ekologią.

Klientów zainteresowanych wdrożeniem normy ISO 14001 do swojej firmy zapraszamy serdecznie do kontaktu. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przedstawią szczegółowe informacje odnośnie wdrażania normy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, bez względu na sektor.

Dla kogo norma 14001?