Coraz więcej przedsiębiorstw chcąc podnieść swoją wiarygodność w oczach klientów i innych stron z otoczenia firmy, decyduje się na wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001. Norma ta umożliwia podjęcie przez firmę działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego.

Norma ISO 14001 może być wprowadzona we wszystkich firmach, bez względu na ich branżę oraz warunki społeczne, kulturowe i geograficzne. Jej wdrożenie jest zalecane zarówno niewielkim organizacjom, jak i dużym oraz działającym na arenie międzynarodowej korporacjom. Norma ISO 14001 jest przeznaczona przede wszystkim dla tych organizacji, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności zamierzają ustanowić, wdrożyć oraz doskonalić system zarządzania środowiskowego, działać zgodnie z ustaloną polityką i celami środowiskowymi, a także wykazywać zgodność swoich działań na zewnątrz.

Wprowadzenie do firmy międzynarodowej normy ISO 14001 niesie ze sobą wiele korzyści. Ułatwia ona nie tylko skuteczne zarządzanie środowiskowe, które stanowi część zintegrowanego systemu zarządzania, ale również poprawia konkurencyjność firmy, zwiększa wzajemne zaufanie oraz poprawia wizerunek organizacji wśród klientów, wspólników oraz potencjalnych inwestorów. Norma ISO 14001 pomaga także w osiągnięciu kluczowych celów gospodarczych przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z zasadami ochrony środowiska. Wdrożenie standardów środowiskowych przyczynia się również do redukcji wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń. To z kolei pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów związanych z ich usuwaniem.