Certyfikat zgodności z normą ISO 9001 jest dokumentem stwierdzającym, że dana organizacja spełnia wszystkie wytyczne zawarte w normie, Wytyczne dotyczą zarówno sposobu funkcjonowania organizacji, jak i jakości wytwarzanych przez nią produktów lub usług. Uzyskanie certyfikatu obwarowane jest wieloma zasadami znajdującymi się w normie ISO 9001, w rozdziałach od 4 do 8, chociaż w niektórych przypadkach dopuszcza się wyłączenie wymagań z rozdziału 7. Spełnienie pozostałych wymagań, z najważniejszym na czele, czyli osiągnięciem wysokiej i powtarzalnej jakości wyrobów lub usług może skutkować uzyskaniem upragnionego certyfikatu. Warto jednak pamiętać przy tym o kilku dodatkowych kwestiach.

Otóż do wydania certyfikatu ISO 9001 upoważnione są jednostki, które posiadają odpowiednią do tego celu akredytację, nadaną np. przez Polskie Centrum Akredytacyjne. Obecnie w Polsce tylko niewiele ponad 30 jednostek posiada wyżej wspomniane uprawnienia. Samo posiadanie certyfikatu nie gwarantuje sukcesu, ale z pewnością zwiększa jego prawdopodobieństwo, chociażby z tego względu, że znak ISO 9001 jest na całym świecie traktowany jako symbol wysokiej jakości usług czy towarów, a jego uzyskanie rzeczywiście nie należy do najprostszych.