Standard GMP+ opracowany został w 1992 r. przez Productschap Diervoeder (PDV), holenderską organizację zajmującą się oceną jakości pasz dla zwierząt. Jego nazwa pochodzi od standardu „Good Manufacturing Practice” (Dobra Praktyka Produkcyjna), połączonego z systemem HACCP – stąd znak „+” w nazwie.

Certyfikat GMP+ jest warunkiem koniecznym do podjęcia współpracy z klientami działającymi w szeroko pojętej branży paszowej z Niemiec, Francji czy państw Beneluxu. Jak łatwo się domyślić, GMP+ dotyczy głównie organizacji zajmujących się produkcją pasz lub paszowych substancji uzupełniających. Nie są to jednak jedyne podmioty, jakie powinny być zainteresowane implementacją omawianego standardu, ponieważ magazynowanie, sprzedaż oraz transport pasz i surowców paszowych również są objęte normą GMP+.Wdrożenie oraz certyfikacja zarządzania bezpieczeństwem pasz w oparciu o GMP+ niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala na zdobycie nowych partnerów handlowych w Europie Zachodniej, nie tylko ze względu na wysoką jakość oferowanych produktów, ale również dzięki kontroli i normalizacji procesów produkcyjnych. Pasze wyprodukowane, przewożone oraz dystrybuowane przez firmy posiadające certyfikat GMP+ są najwyższej jakości, poza tym same firmy rozwijają się szybciej, są bardziej konkurencyjne i lepiej zorientowane na potencjalnego klienta.