Norma ISO 9001 określa wymagania dotyczące zarządzania systemami jakości. Zostały w niej opisane reguły dotyczące zarządzania systemem jakości, jednak znajdziemy tam również inne zapisy. W związku z upowszechnianiem się normy coraz większym zainteresowaniem cieszy się stanowisko pełnomocnika do spraw jakości. Ta funkcja jest nieodłącznie związana z ISO 9001, ponieważ norma w punkcie 5.3 określa obowiązek przydzielenia jej sprecyzowanych odpowiedzialności i uprawnień. I chociaż aktualnie obowiązująca norma ISO 9001:2015 nie narzuca konieczności posiadania w firmie stanowiska Pełnomocnika ds. jakości, to jednak wciąż jest to najbardziej powszechny sposób spełnienia przez firmę wymagań określonych przez normę w odniesieniu do nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością.

Funkcje pełnomocnika do spraw jakości

Zakres obowiązków pełnomocnika do spraw jakości jest bardzo rozległy. Do jego zadań należy przede wszystkim organizacja systemu jakości w organizacji, a także jego kontrola i udoskonalanie. Pełni również funkcję kierowniczą w dziedzinie zarządzania jakością. Jednocześnie jest zobowiązany do prezentowania uzyskiwanych wyników przed kierownictwem organizacji. Pełnomocnik do spraw jakości powinien też rozwijać filozofię jakości, dbać o spełnianie wymagań klienta oraz zachowanie norm prawnych. Jego obowiązkiem jest też zapewnienie zgodności systemu z wymaganiami zawartymi w normie ISO 9001. Powinien inspirować pozytywne zmiany, które pozwolą na udoskonalenie systemu oraz reprezentować organizację. Ponadto pełnomocnik do spraw jakości planuje audyty, angażuje się w ich prowadzenie oraz sprawuje nadzór nad działaniami naprawczymi.

Jak zostać pełnomocnikiem do spraw jakości?

Osoba na stanowisku pełnomocnika do spraw jakości powinna mieć odpowiednie predyspozycje oraz umiejętności. Stanowisko powinno być przede wszystkim związane z przynależnością do głównego kierownictwa organizacji oraz z dużym autorytetem – zarówno formalnym, jak i nieformalnym. Pełnomocnik do spraw jakości musi być doskonale zaznajomiony z filozofią zarządzania jakością oraz wymaganiami normy ISO 9001, a także z zasadami działania systemu jakości w danej organizacji. Przydatnymi cechami są zdolności kierownicze, mediacyjne oraz komunikacyjne. Osoba na tym stanowisku powinna być zaangażowana w prace nad systemem jakości oraz być gotowa na ciągłe doskonalenie i zmiany.

Jest to zestaw uniwersalnych cech, które powinny charakteryzować pełnomocnika do spraw jakości, jednak warto pamiętać, że każda organizacja może wyznaczyć cele, które stawia przed osobą pełniącą tę funkcję. Dla osób, które chcą podjąć się tej roli, przydatne będą kursy z zakresu wymagań normy ISO 9001 oraz systemów zarządzania jakością, ale także wszelkie szkolenia z zakresu chociażby komunikacji, mediacji lub zdolności organizacyjnych.