ISO jest organizacją zajmującą się ujednoliceniem oraz znormalizowaniem standardów dotyczących większości dziedzin naszego życia. W powszechnym mniemaniu działalność ISO kojarzy się głównie z normami dotyczącymi zarządzania jakością, jest to jednak zbyt daleko idące uproszczenie. Do tej pory organizacja opublikowała prawie 20 000 różnych norm, przy czym warto wiedzieć, że ich stosowanie jest dobrowolne. Dzieje się tak, ponieważ ISO, jako organizacja pozarządowa, nie może w żaden sposób narzucać respektowania stworzonych przez siebie norm. To, że firmy, instytucje, organizacje czy Państwa respektują zalecenia ISO, wynika z ich dobrej woli. A także z tego, że pozostałe podmioty również respektują owe zalecenia, dzięki czemu współpraca na każdym gruncie jest o wiele łatwiejsza.

W bardzo daleko idącym uproszczeniu wygląda to tak, że standardy ISO gwarantują wysoką jakość produkowanych towarów lub sprzedawanych usług, które w globalnej skali nie różnią się zbytnio od siebie. Firmy, które wprowadzają systemy oparte na standardach ISO, są konkurencyjne nie tylko w skali lokalnej, ale przede wszystkim globalnej. Poza tym są to nie tylko standardy dotyczące przedsiębiorstw, ale również takich kwestii jak definicja sposobu numeracji butów, ISBN, czy norma zapisu daty oraz czasu. Zasady ISO określają również m.in. definicje, symbole i nazwy poszczególnych jednostek miar, a także zasady transliteracji alfabetów niełacińskich na łaciński.