ISO jest organizacją zajmującą się ujednoliceniem oraz znormalizowaniem standardów dotyczących większości dziedzin naszego życia. W powszechnym mniemaniu działalność ISO kojarzy się głównie z normami dotyczącymi zarządzania jakością, jest to jednak zbyt daleko idące uproszczenie. Do tej pory organizacja opublikowała prawie 20 000 różnych norm, przy czym warto wiedzieć, że ich stosowanie jest dobrowolne. Dzieje się tak, ponieważ ISO, jako organizacja pozarządowa, nie może w żaden sposób narzucać respektowania stworzonych przez siebie norm. To, że firmy, instytucje, organizacje czy Państwa respektują zalecenia ISO, wynika z ich dobrej woli. A także z tego, że pozostałe podmioty również respektują owe zalecenia, dzięki czemu współpraca na każdym gruncie jest o wiele łatwiejsza.

W bardzo daleko idącym uproszczeniu wygląda to tak, że standardy ISO gwarantują wysoką jakość produkowanych towarów lub sprzedawanych usług, które w globalnej skali nie różnią się zbytnio od siebie. Firmy, które wprowadzają systemy oparte na standardach ISO, są konkurencyjne nie tylko w skali lokalnej, ale przede wszystkim globalnej. Poza tym są to nie tylko standardy dotyczące przedsiębiorstw, ale również takich kwestii jak definicja sposobu numeracji butów, ISBN, czy norma zapisu daty oraz czasu. Zasady ISO określają również m.in. definicje, symbole i nazwy poszczególnych jednostek miar, a także zasady transliteracji alfabetów niełacińskich na łaciński.

Doskonałym przykładem standardu, który pozwala udoskonalić jakość świadczonych usług i produkowanych towarów u usprawnić obsługę Klienta jest ISO 9001.

Zalety międzynarodowych systemów ISO

Międzynarodowe systemy zarządzania usprawniają wiele procesów w organizacji, sprawiają, że zespół pracowników wraz z kadrą zarządzającą jest odpowiednio przeszkolony. Dzięki procedurom ISO wszystkie osoby zatrudnione w danym przedsiębiorstwie (bez względu na stanowisko pracy) są w pełni świadome tego, jak efektywnie pracować i osiągać strategiczne cele swojej organizacji. Systemy zarządzania gwarantują spójność wykonywanych czynności, sprawiają, że zespół jest bardziej zmotywowany i wie, jak skutecznie dążyć do celu, robiąc to w jak najbardziej bezpieczny sposób. Wdrażając w firmie międzynarodowe systemy ISO, możemy zminimalizować marnotrawstwo zasobów i uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Ścisłe przestrzeganie procedur i procesów systemów ISO

Każdy system zarządzania obejmuje różne procesy i procedury, których przedsiębiorstwo powinno ściśle przestrzegać, dostarczając klientom swoje produkty oraz usługi. Ideą funkcjonowania systemu zarządzania jest wsparcie organizacji w osiągnięciu konkretnych celów, takich jak np.:

  • gwarancja wysokiej jakości produktów/usług,
  • poprawa wizerunku firmy,
  • możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej.
  • ochrona zdrowia i szkolenia dla pracowników,
  • efektywniejsze zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • ograniczenie wpływu na środowisko naturalne,
  • gwarancja ochrony danych przed cyberzagrożeniami,
  • efektywne korzystanie ze źródeł energii,
  • podniesienie świadomości i odpowiedzialności pracowników,
  • ograniczenie zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Powyższe cele można zrealizować, wdrażając różne standardy systemów zarządzania, takie jak np.: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 50001. Wdrożenie norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) zapewnia firmie wiele korzyści, ułatwiając jej dynamiczny i zdobycie wyraźnej przewagi wobec konkurencji. Ważne, by system był dostosowany do specyfiki działania konkretnego przedsiębiorstwa, tylko wtedy może być skutecznym narzędziem wspierającym procesy zarządzania.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu Klientów zainteresowanych wdrożeniem i certyfikacją najpopularniejszych systemów zarządzania opartych o normę ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001. Gwarantujemy indywidualne podejście, profesjonalną obsługę i sprawne wdrożenie systemów zarządzania w firmach o różnym profilu działalności.