Przed odpowiedzią na powyższe pytanie należy najpierw rozróżnić pojęcia audytu oraz auditu. Pierwsze pojęcie posiada o wiele szersze znaczenie i oznacza każdą działalność, której nadrzędnym celem jest usprawnienie działalności organizacyjnej danego podmiotu, a co za tym idzie, przysporzenie temu podmiotowi wartości. W tym ujęciu audyt może dotyczyć m.in. efektywności wykorzystania zasobów, badania sprawozdań finansowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego i wielu innych. Audit dla odmiany jest nazwą własną audytu zarezerwowanego tylko i wyłącznie do badania zgodności systemów zarządzania jakością opartych o normę ISO 9001.

Łatwo się zatem domyślić, że auditor wewnętrzny zajmuje się badaniem skuteczności rozwiązań dotyczących systemów zbudowanych na bazie ISO 9001. Badania dotyczą konkretnych działań, oczywiście adekwatnych do profilu działalności organizacji. Są to przede wszystkim odpowiedni nadzór nad firmową dokumentacją, sposób jej prowadzenia, zarządzanie zasobami, rola oraz zaangażowanie kierownictwa w procesy rozwojowe organizacji, sposób realizacji danego wyrobu lub usługi czy systematyczne badania – zarówno samego wyrobu, jak i procesów produkcyjnych czy poziomu zadowolenia klienta. Po przeprowadzeniu badania auditor sporządza raport do wewnętrznego użytku kierownictwa organizacji.

Uzyskanie certyfikatu auditora wewnętrznego możliwe jest dzięki ukończeniu odpowiedniego szkolenia, przeprowadzonego przez upoważniony do tego podmiot.