Czym właściwie jest studium wykonalności? Jak podpowiada nam sama nazwa, studium wykonalności wykorzystywane jest do określenia rentowności przedsięwzięcia czy idei oraz zapewnienia, że projekt jest poprawnie i technicznie wykonalny, a także ekonomicznie uzasadniony. Jego zadaniem jest analiza opłacalności z naciskiem na identyfikację potencjalnych problemów. Przed pisaniem biznesplanu, projektowaniem usługi lub nawet wdrożeniem innowacji ważne jest, aby najpierw określić, w jaki sposób, gdzie i komu zamierzasz sprzedawać, ile pieniędzy musisz zainwestować oraz ile czasu będziesz potrzebować zanim osiągniesz sprawne działanie i ugruntowaną pozycję rynkową. Zacznijmy jednak od początku.

Od czego należy zacząć studium wykonalności?

Dobrze zaprojektowane badanie powinno przedstawić historyczne tło działalności lub projektu, takie jak opis produktu czy usługi, zestawienia księgowe, szczegóły dotyczące operacji finansowych i zarządzania, badania marketingowe oraz wymogi prawne. Zasadniczo takie działania powinny poprzedzać rozwój techniczny i wdrożenie projektu.

Pięć obszarów studium wykonalności

Studium wykonalności ocenia potencjał projektu oraz możliwość osiągnięcia sukcesu. Dlatego też bardzo ważnym aspektem staje się tutaj obiektywność. Istnieje pięć rodzajów studium wykonalności, które przedstawiamy poniżej.

1. Wykonalność techniczna. Jest to ocena, która koncentruje się na zasobach technicznych dostępnych w organizacji. Jej zadaniem jest określenie, czy zasoby techniczne odpowiadają zdolności zespołu oraz czy pracownicy są w stanie przekształcić pomysły w sprawne systemy. Wykonalność techniczna obejmuje również ocenę sprzętu czy oprogramowania.
2. Wykonalność ekonomiczna. Ocena wykonalności ekonomicznej obejmuje analizę kosztów oraz korzyści, które może przynieść projekt. Pomaga organizacjom w określeniu rentowności, kosztów i korzyści związanych z projektem jeszcze przed przyznaniem możliwych dofinansowań. Służy również jako niezależna ocena, zwiększająca jego wiarygodność, pomagająca osobom decyzyjnym określić pozytywne korzyści ekonomiczne, jakie może przynieść projekt.
3. Wykonalność prawna. W ramach tych badań ocenia się, czy którykolwiek z aspektów proponowanego projektu może być sprzeczny z wymogami prawnymi.
4. Wykonalność operacyjna. Ocena obejmuje przeprowadzenie analizy w celu ustalenia, czy potrzeby organizacji zostaną zaspokojone poprzez realizację tego projektu.
5. Planowanie wykonalności. To ostatni i najważniejszy etap – projekt mógłby zakończyć się niepowodzeniem, jeżeli nie zostałby ukończony w przewidzianym czasie. Planując wykonalność, zadaniem organizacji jest krytyczne oszacowanie, ile czasu zajmie ukończenie projektu.