SQF jest uznawany przez sprzedawców i dostawców usług gastronomicznych na całym świecie, którzy wymagają wiarygodnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. SQF, zaprojektowany jako program bezpieczeństwa żywności, obejmuje również jakość produktu za pomocą kodu jakości SQF, który jest unikalny dla tego typu programów certyfikacyjnych.

Czym wyróżnia się standard SQF?

SQF, czyli Safe Quality Food, jest jednym z wiodących systemów bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności, a jego celem jest zaspokojenie potrzeb detalistów i dostawców na całym świecie.

SQF daje gwarancję niezależnej certyfikacji i potwierdza, że produkt, proces lub usługa są zgodne z międzynarodowymi i krajowymi przepisami bezpieczeństwa żywności. Umożliwia dostawcy żywności również zapewnienie, że żywność została wyprodukowana, przygotowana i obsługiwana zgodnie z najwyższymi standardami.

Korzyści wynikające z wdrożenia standardu SQF

Istnieje kilka najważniejszych korzyści związanych z wdrożeniem i certyfikacją SQF, a są to przede wszystkim:

  • umożliwienie wykazania zaangażowania przedsiębiorstwa w bezpieczeństwo żywności;
  • podniesienie stopnia zaufania konsumentów, detalistów i kontrahentów;
  • zapewnienie konsumentom bezpiecznej produkcji żywności, zgodnie z rygorystycznymi standardami;
  • regularne oceny pomagające w ciągłym monitorowaniu systemu bezpieczeństwa żywności;
  • ograniczenie ryzyka występowania incydentów związanych z bezpieczeństwem żywności i możliwych wycofań.

Czym różni się SQF od innych programów certyfikacji bezpieczeństwa żywności?

SQF jest jedynym standardem uznanym przez Globalną Inicjatywę dotyczącą Bezpieczeństwa Żywności, który zawiera komponent, jakim jest kodeks jakości. SQF usprawnia zarządzanie procesami, pomagając proaktywnie identyfikować i zarządzać ryzykiem, aby uniknąć odzyskiwania zapasów lub wycofywania z rynku partii produktów.

SQF 1000 i 2000 – który jest dla mnie?

Certyfikacja SQF odnosi się do dwóch różnych kodów, z których każdy jest certyfikatem dedykowanym części łańcucha dostaw. Istnieją trzy poziomy certyfikacji dla systemów 1000 i 2000, są to:

Poziom 1 – Podstawy bezpieczeństwa żywności
Poziom 2 – Certyfikowane plany bezpieczeństwa żywności HACCP
Poziom 3 – Kompleksowe systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności

System SQF 1000 oparty jest na kodzie 1000 oraz dostosowany do podstawowych producentów surowców. Jego wdrożenie wymaga skonfigurowania HACCP i spełnienia szeregu wymagań jakościowych.

System 2000 oparty jest na kodzie 2000 i obowiązuje producentów, dystrybutorów oraz pośredników przetworzonej żywności.