ISO 9001 to międzynarodowy standard systemu zarządzania jakością. Aby uzyskać certyfikat, przedsiębiorstwo musi spełniać wymagania określone w normie ISO 9001. Standard ten jest stosowany przez organizacje w celu wykazania zdolności do konsekwentnego dostarczania produktów i usług, które spełniają wymagania klientów, a także przepisów oraz do ciągłego doskonalenia się.

Uniwersalność normy ISO 9001

W rodzinie norm ISO 9000 znajduje się kilka różnych dokumentów, jednak ISO 9001 jest jedynym standardem w serii 9000, który wymaga certyfikacji. Obecna wersja standardu opublikowana została we wrześniu 2015 roku.

O normie ISO 9001 mówi się, że jest uniwersalna. Jest tak dlatego, ponieważ ma zastosowanie w dowolnej organizacji oraz każdej branży, a także w każdym kraju na świecie. Nie ma znaczenia, czy twoja organizacja jest małą czy dużą firmą produkcyjną, kancelarią prawniczą, szkołą czy jednostką państwową. ISO 9001 posiada jednakowe zastosowanie dla wszystkich organizacji. Nie ma również znaczenia, czy twoja organizacja działa dla dużego zysku czy jest jednoosobową działalnością gospodarczą.

Dlaczego certyfikat ISO 9001 jest taki ważny?

Jak wspomnieliśmy powyżej, ISO 9001 to uznany na całym świecie standard tworzenia, wdrażania i utrzymywania sytemu zarządzania jakością w każdej firmie. Przeznaczony jest dla organizacji dowolnej wielkości oraz z dowolnej branży. Jako międzynarodowy standard uznawany jest za podstawę do stworzenia systemu, który zapewni zadowolenie klienta, dlatego tak wiele firm wymaga certyfikacji od swoich dostawców.

Ponieważ sam kontrolujesz swoje procesy, a także zlecasz ich kontrolę jednostce certyfikującej, klienci nabierają zaufania do twojej firmy. Z tego powodu ISO 9001 stało się koniecznością dla wielu przedsiębiorstw, aby móc konkurować na rynku.

Dlaczego ISO 9001 to dobry pomysł dla twojej organizacji?

Budujesz wizerunek i wiarygodność – gdy klient zobaczy, że posiadasz certyfikat wydany przez uznaną jednostkę certyfikującą, zrozumie, że wdrożyłeś system, który koncentruje się na spełnianiu wymagań klienta i ciągłym doskonaleniu. To zwiększa zaufanie klientów i kontrahentów.

Zadowolenie klienta – jedną z kluczowych zasad systemu zarządzania jakością ISO 9001 jest koncentracja na poprawie zadowolenia klienta poprzez identyfikację i spełnianie wymagań oraz potrzeb klienta. Zwiększając satysfakcję klientów, sprawiasz, ze będą oni do ciebie wracać.

Zintegrowane procesy – stosując podejście procesowe ISO 9001, patrzysz nie tylko na poszczególne procesy w organizacji, ale także na interakcje tych procesów. W ten sposób można łatwiej znaleźć obszary wymagające poprawy i oszczędności zasobów w organizacji.

Kultura ciągłego doskonalenia – dzięki ciągłemu doskonaleniu możesz uzyskiwać coraz większe korzyści w zakresie oszczędności czasu, pieniędzy i innych zasobów.