6 Sigma to jedna z metod stosowanych w procesie zarządzania jakością. W tej metodzie największe znaczenie mają dane – należy zebrać jak największą ilość informacji, a następnie wykorzystać je, aby maksymalizować poziom jakości w organizacji. Założenia 6 Sigma pozwalają wyszukać błędy w funkcjonowaniu organizacji, zanim te w ogóle wystąpią. Przy pomocy tej metody można rozwijać różne obszary działania organizacji, między innymi projektowanie, usługi, produkcja lub szkolenia.

Więcej informacji na ten temat udziela firma konsultingowa QUALITAS.

Metoda 6 Sigma powstała w latach 80., około 1985 roku. Jest związana z firmą Motorola oraz osobami Boba Galvina (syn założyciela) oraz Billa Smitha. Firma za opracowanie tej metody otrzymała Amerykańską Nagrodę Jakości imienia Malcolma Balridge’a. Six Sigma oraz oparte na jej zasadach metody są stosowane także współcześnie w różnych organizacjach. W 2000 roku Six Sigma została wprowadzona jako sposób zarządzania miastem w amerykańskim Fort Wayne.

W statystyce sigma to odchylenie standardowe zmiennej – pełna nazwa metody oznacza więc odległość sześciu odchyleń standardowych pomiędzy centralną linią procesu a najbliższą granicą specyfikacji.

Zastosowanie metody Six Sigma

Metoda Six Sigma to system uniwersalnych założeń dotyczących różnych działów funkcji organizacji. Bierze się w niej pod uwagę satysfakcję klienta, która jest punktem wyjściowym dla systematycznej poprawy działania kolejnych procesów. Przy pomocy metody Six Sigma można również wyliczyć wskaźnik błędów, które mogą potencjalnie wystąpić na milion przypadków. W szerokiej perspektywie metoda umożliwia zlikwidowanie niepotrzebnych kosztów, na które wpływają defekty produktu lub usługi. W ten sposób wyrób poprawia się już na wczesnych etapach jego powstawania.

Metoda Six Sigma może być stosowana w dwóch odmianach. Pierwszą z nich jest DMAIC, która ma służyć do poprawy działania procesów biznesowych. Z kolei metoda DMADV służy do projektowania nowych obiektów.

Fazy i zasady Six Sigma

W procesie Six Sigma możemy wyróżnić 5 faz. Są to definiowanie, pomiar, analiza, udoskonalanie oraz kontrola. Dzięki przechodzeniu do kolejnych etapów można sprawnie zdefiniować błędy, a następnie je poprawić i zapobiegać.

Zasady Six Sigma to po pierwsze zorientowanie na klienta, jego oczekiwania oraz potrzeby. Drugą ważną kwestią jest informacja i jej odpowiednie wykorzystanie. Zgodnie z trzecią zasadą sukces pomaga osiągnąć ulepszanie procesu. Czwartym punktem Six Sigma jest aktywne zarządzanie, a kolejnym nieograniczona współpraca. Ostatnią zasadą jest dążenia do osiągnięcia doskonałości, przy jednoczesnej tolerancji dla nieuniknionych defektów czy pomyłek.