Transformacja cyfrowa to jedno z najważniejszych haseł tej dekady. Najnowocześniejsze narzędzia i technologie wspierają transformację zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorstw. Wszystkie ramię w ramię walczą o większy udział w rynku i zysk w szybko zmieniającym się środowisku. Ale czy to wystarczy? Chociaż transformacja cyfrowa przyspiesza rozwój firmy, musi być w równym stopniu wspierana przez metody zarządzania kontrolą jakości i transformację biznesową.

Dopasowując się do rynków i procesów, firma Motorola opracowała w połowie lat osiemdziesiątych nową koncepcję procesu zarządzania jakością. Przez lata była dopracowywana, tworząc w końcu solidną teorię zasad oraz metod, mającą na celu transformację biznesu poprzez wyraźnie zdefiniowany proces.

Czym jest metoda 6 sigma? Wyjaśniają eksperci naszej firmy konsultingowej QUALITAS

6 Sigma to jedna z metod stosowanych w procesie zarządzania jakością. W tej metodzie największe znaczenie mają dane – należy zebrać jak największą ilość informacji, a następnie wykorzystać je, aby maksymalizować poziom jakości w organizacji. Założenia 6 Sigma pozwalają wyszukać błędy w funkcjonowaniu organizacji, zanim te w ogóle wystąpią. Przy pomocy tej metody można rozwijać różne obszary działania organizacji, między innymi projektowanie, usługi, produkcja lub szkolenia.

Metoda 6 Sigma powstała w latach 80., około 1985 roku. Jest związana z firmą Motorola oraz osobami Boba Galvina (syn założyciela) oraz Billa Smitha. Firma za opracowanie tej metody otrzymała Amerykańską Nagrodę Jakości imienia Malcolma Balridga. Six Sigma oraz oparte na jej zasadach metody są stosowane także współcześnie w różnych organizacjach. W 2000 roku Six Sigma została wprowadzona jako sposób zarządzania miastem w amerykańskim Fort Wayne.

W statystyce sigma to odchylenie standardowe zmiennej – pełna nazwa metody oznacza więc odległość sześciu odchyleń standardowych pomiędzy centralną linią procesu a najbliższą granicą specyfikacji.

Zastosowanie metody Six Sigma

Metoda Six Sigma to system uniwersalnych założeń dotyczących różnych działów funkcji organizacji. Bierze się w niej pod uwagę satysfakcję klienta, która jest punktem wyjściowym dla systematycznej poprawy działania kolejnych procesów. Przy pomocy metody Six Sigma można również wyliczyć wskaźnik błędów, które mogą potencjalnie wystąpić na milion przypadków. W szerokiej perspektywie metoda umożliwia zlikwidowanie niepotrzebnych kosztów, na które wpływają defekty produktu lub usługi. W ten sposób wyrób poprawia się już na wczesnych etapach jego powstawania.

Metoda Six Sigma może być stosowana w dwóch odmianach. Pierwszą z nich jest DMAIC, która ma służyć do poprawy działania procesów biznesowych. Z kolei metoda DMADV służy do projektowania nowych obiektów.

Fazy i zasady Six Sigma

W procesie Six Sigma możemy wyróżnić 5 faz. Są to definiowanie, pomiar, analiza, udoskonalanie oraz kontrola. Dzięki przechodzeniu do kolejnych etapów można sprawnie zdefiniować błędy oraz im zapobiegać.

1. Definiowanie problemu

Faza definiowania to pierwsza faza procesu doskonalenia w Six Sigma. W tej fazie liderzy projektu tworzą kartę projektu — ogólny obraz procesu — oraz zaczynają rozumieć potrzeby klientów. Jest to krytyczna faza, w której zespoły określają zarys swoich zadań i wysiłków, zarówno dla siebie jak i kierownictwa organizacji. Ma to na celu zapewnienie, że zmiana nie pogorszy doświadczenia klienta, ale go wzmocni.

2. Pomiar

W tej fazie mierzy się bieżącą wydajność procesu, produktu lub usługi, aby określić, co faktycznie się dzieje, zwłaszcza z perspektywy klienta. Ma to na celu zapewnienie, że analiza i rozwiązanie są oparte na rzeczywistych wynikach, a nie na informacjach teoretycznych.

3. Analiza

W tej fazie proces, produkt lub usługa są analizowane przy użyciu zmierzonych danych, w celu określenia źródła lub źródeł zmienności, które powodują problem. Daje możliwość upewnienia się, że zostanie zidentyfikowana prawdziwa, pierwotna przyczyna, a nie tylko objaw.

4. Udoskonalanie

W tej fazie oceniane są możliwe zmiany w procesie, produkcie lub usłudze. Projektowany i testowany jest również zestaw zmian rozwiązań. Ma to na celu zapewnienie, że rozwiązanie przyniesie pożądany efekt, i że zmienność zostanie zmniejszona lub całkowicie wyeliminowana.

5. Kontrola

Na tym etapie zmiany są wdrażane, systemy wspierające aktualizowane, a proces, produkt lub usługa, podlegają kontroli – zwykle statystycznej kontroli procesu – w celu zapewnienia pełnego wdrożenia rozwiązania, w sposób zrównoważony.

Zasady Six Sigma to po pierwsze zorientowanie na klienta, jego oczekiwania oraz potrzeby. Drugą ważną kwestią jest informacja i jej odpowiednie wykorzystanie. Zgodnie z trzecią zasadą sukces pomaga osiągnąć ulepszanie procesu. Czwartym punktem Six Sigma jest aktywne zarządzanie, a kolejnym nieograniczona współpraca. Ostatnią zasadą jest dążenia do osiągnięcia doskonałości, przy jednoczesnej tolerancji dla nieuniknionych defektów czy pomyłek.

Czy Six Sigma jest tylko dla sektora produkcyjnego?

Istnieje powszechne błędne przekonanie, że ponieważ Six Sigma narodziła się w branży produkcyjnej, ma zastosowanie tylko w takim środowisku. Jednak problemy i wady nie są charakterystyczne tylko dla sektora produkcyjnego — występują one niemal w każdej organizacji. Six Sigma może być stosowana we wszystkich sektorach i branżach, nie tylko dostarczających produkty, ale również usługi.