Świadomi konsumenci, dokonując wyboru przy półkach sklepowych, niejednokrotnie zadają sobie pytania dotyczące interesujących ich produktów. Czy produkt, który wybieram jest produkowany w zgodzie ze środowiskiem naturalnym? Czy powinienem wybrać warzywa z Hiszpanii czy z Holandii?

Odpowiedzi na te pytania nie są łatwe. Wiążą się z wieloma czynnikami, takimi jak surowce wykorzystane podczas uprawy (gleba, nasiona, nawozy), sposób produkcji (wykorzystanie ogrzewania, jakość wody, wentylacja) czy transport (samochody ciężarowe, samoloty, transport wodny). Dlatego podjęcie decyzji ułatwia konsumentom ocena cyklu życia.

Co to jest ocena cyklu życia?

Ocena cyklu życia jest definiowana jako systematyczna analiza wpływu produktów na środowisko w trakcie ich całego cyklu – od produkcji aż po likwidację. Obejmuje również procesy poprzedzające i następcze związane z produkcją, np. produkcją surowców czy materiałów pomocniczych oraz unieszkodliwianiem, np. obróbką odpadów. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zapewnia wytyczne dotyczące przeprowadzania oceny cyklu życia, zgodnie z ISO 14040 i 14044.

Ocena cyklu życia składa się z następujących etapów:

  • określenie celu oraz zakresu,
  • zidentyfikowanie aspektów oddziaływania na środowisko otaczające przedsiębiorstwo,
  • ocena oddziaływania na środowisko,
  • wyciągnięcie wniosków oraz znalezienie możliwości wprowadzenia udoskonaleń.

Ocena cyklu życia w zarządzaniu środowiskiem – kto jej potrzebuje?

Jeśli zastanawiasz się, kto może być zainteresowany informacjami o wpływie Twojej firmy na środowisko, odpowiedź jest zaskakująco prosta – tak naprawdę każdy. Na przykłada menedżerowie ds. zasobów ludzkich często podkreślają, że potencjalni kandydaci chcą wiedzieć więcej o wpływie na środowisko swojego przyszłego pracodawcy.

Ocena cyklu życia jest bardzo szczegółową analizą. Zapewnia podstawy dla każdej strategii zrównoważonego rozwoju lub CSR w przedsiębiorstwie, ponieważ daje możliwość podejmowania świadomych decyzji i odpowiedzialnego zarządzania.

Wprowadzanie nowych produktów do oferty a ocena cyklu życia

Wprowadzenie nowych produktów do oferty przedsiębiorstwa to zawsze spore wyzwanie, również pod względem ekologicznym. Nowe produkty powinny mieć możliwie najniższą emisję szkodliwych substancji do środowiska. Może to wynikać z wielu powodów – polityki korporacyjnej, przepisów czy rosnących wymagań klientów. Jednym z przykładów zastosowania oceny cyklu życia może być porównanie przez działy badawczo-rozwojowe dwóch różnych materiałów, z których miałby być wykonany produkt oraz ich wpływ i oddziaływanie produktu końcowego na środowisko.