Konkurencja na rynku jest bardzo duża, bez względu na branżę. To oznacza, że producenci muszą stawiać na jakość swoich produktów. Dzięki temu ich wyroby będą rozpoznawalne i zyskają grono stałych klientów.

Czym jest Dobra Praktyka Produkcyjna?

To szereg wymagań dotyczących jakości wytwarzanych produktów. Od nazwy angielskiej często używanym skrótem jest GMP. Celem wprowadzenia GMP jest uzyskanie jednakowej jakości dla wszystkich produktów tego samego typu. W praktyce oznacza to, że np. wszystkie serki waniliowe danego producenta będą miały te same właściwości i skład.

Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej określają przepisy unijne i krajowe, są one obowiązkowe w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i częściowo kosmetycznym.

GMP wymaga opracowania i wdrożenia odpowiednich procedur na każdym etapie produkcji. Od określenia wymagań wobec pomieszczeń, po ostatni etap pakowania. Podstawowe procedury powinny dotyczyć:

• wyboru dostawców surowców,

• oceny jakości surowców,

• opracowania procesu technologicznego,

• kwalifikacji, szkolenia i obowiązków pracowników,

• jakości gotowych produktów,

• identyfikacji produktów (nr partii, data przydatności),

• urządzeń i sprzętu do produkcji,

• opakowań jednostkowych i zbiorczych,

• warunków przechowywania,

• warunków transportu.

GMP to gwarancja, że cały proces produkcyjny przebiega zgodnie z procedurami i wyroby osiągają określoną, powtarzalną jakość. W przypadku reklamacji łatwo jest wyłapać słaby punkt i stwierdzić, na którym etapie procedury zostały naruszone.