System BRC (British Retail Consortium) jest standardem dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz artykułów typu non-food (kosmetyki, zabawki, sprzęt RTV/AGD itp.). Występuje w trzech wariantach.

Pierwszy wariant norm BRC określa warunki produkcji żywności, jej pakowania, dystrybucji oraz przechowywania. Drugi wariant, czyli BRC IoP, określa standardy, którymi kierują się producenci i dostawcy materiałów opakowaniowych, stosowanych do bezpośredniego oraz pośredniego pakowania żywności, a także pozostałych produktów niebędących żywnością. Z kolei trzeci wariant, BRC Global Standard Consumer Products, dotyczy jakości oraz bezpieczeństwa produktów non-food.

Pierwotnie system BRC został opracowany na użytek rynku brytyjskiego, jednak z czasem zyskał popularność na całym świecie. Dzisiaj uznawany jest m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii czy państwach skandynawskich. Obecnie nazwa BRC używana jest przede wszystkim w odniesieniu do międzynarodowego standardu bezpieczeństwa żywności. Przedsiębiorstwo, które jest zainteresowane wdrożeniem tego standardu, musi spełnić szereg wymagań. Zawierają się one w takich obszarach działania, jak posiadanie systemu HACCP, posiadanie odpowiedniej dokumentacji (m.in. księgi jakości, polityki jakości itp.), szkolenia personelu, zarządzanie jakością czy kontrola produktu oraz procesów produkcyjnych.

Jeżeli planujemy rozszerzyć dystrybucję produkowanej przez nas żywności na Wielką Brytanię lub zamierzamy zostać dostawcami brytyjskich sieci handlowych, wówczas posiadanie stosownego certyfikatu BRC jest koniecznością.