Bezpieczeństwo produktów spożywczych, to jeden z głównych i tym samym najważniejszych priorytetów dla konsumentów na całym świecie. Łańcuch dostaw żywności, musi zatem zapewnić zgodność produktów z przepisami, poprzez odpowiednie ich testowanie, certyfikację oraz radzenie sobie z presją handlową – cenami oraz czasem. W związku z tym, coraz większa liczba dostawców usług handlowych i detalistów wymaga, aby ich dostawcy i producenci posiadali odpowiednie certyfikaty zatwierdzone przez Globalną Inicjatywę Bezpieczeństwa Żywności (GFSI).

Czym jest certyfikat zarządzania bezpieczeństwem żywności BRC?

System BRC Global Standards (wcześniej skrót oznaczający British Retail Consortium, obecnie Brand Reputation through Compliance) jest standardem dotyczących bezpieczeństwa żywności, opakowań do żywności oraz artykułów typu non-food (kosmetyki, zabawki, sprzęt RTV/AGD itp.). Występuje w trzech wariantach.

Pierwszy (i najbardziej popularny wariant standardu), BRC Global Food Safety Standard,  określa warunki produkcji żywności, jej pakowania, dystrybucji oraz przechowywania. Drugi wariant, czyli BRC Global Standard for Packaging Materials, określa standardy, którymi kierują się producenci i dostawcy materiałów opakowaniowych, stosowanych do bezpośredniego oraz pośredniego pakowania żywności, a także pozostałych produktów niebędących żywnością. Z kolei trzeci wariant, BRC Global Standard Consumer Products, dotyczy jakości oraz bezpieczeństwa produktów typu non-food.

Pierwotnie system BRC został opracowany na użytek rynku brytyjskiego, jednak z czasem zyskał popularność na całym świecie. Obecnie nazwa BRC używana jest przede wszystkim w odniesieniu do międzynarodowego standardu bezpieczeństwa żywności. Przedsiębiorstwo, które jest zainteresowane wdrożeniem tego standardu, musi spełnić szereg wymagań. Zawierają się one w takich obszarach działania, jak posiadanie systemu HACCP, posiadanie odpowiedniej dokumentacji (m.in. polityki jakości, analizy ryzyk itp.), szkolenia personelu, zarządzanie jakością czy kontrola produktu oraz procesów produkcyjnych.

Jeżeli planujemy rozszerzyć dystrybucję produkowanej przez nas żywności na Wielką Brytanię lub zamierzamy zostać dostawcami brytyjskich sieci handlowych, wówczas posiadanie stosownego certyfikatu BRC jest koniecznością.

Czym jest certyfikat BRC?

Korzyści wynikające z certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem BRC

Certyfikat BRC ma za zadanie wspierać detalistów na wszystkich poziomach łańcucha dostaw, produkcji oraz dystrybucji. Osiąga się to poprzez poprawę standardów oraz spójny system kontroli operacyjnej. Wszystko to po to, aby uniknąć wszelkich możliwych uszkodzeń lub naruszeń produktów. Kluczowymi korzyściami wynikającymi z certyfikacji BRC są:

 • ochrona dobrego imienia marki,
 • zwiększony dostęp do rynków w globalnym łańcuchu dostaw,
 • zminimalizowanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności,
 • zapewnienie wyższej jakości dla konsumentów,
 • wykazanie zaangażowania w bezpieczeństwo i jakość żywności,
 • poprawa systemu jakości i bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie,
 • większa wydajność operacyjna, związana ze zmniejszoną produkcją odpadów.

Wdrożenie i certyfikacja zgodne ze standardami BRC zapewniają konkretne i udokumentowane informacje, pomagające w ochronie należytej staranności w przypadku incydentu, związanego z bezpieczeństwem żywności.

Kto powinien starać się o certyfikację BRC?

Certyfikacja zarządzania bezpieczeństwem żywności BRC może przynieść korzyści każdemu przedsiębiorstwu, które związane jest z obsługą, pakowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem czy dystrybuowaniem żywności. Są to między innymi:

 • magazyny i firmy zajmujące się pakowaniem,
 • rzeźnie,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem spożywczym,
 • firmy zajmujące się obsługą produktów gotowych do spożycia.
Czym jest certyfikat BRC?

Na czym polega audyt BRC?

Audyt BRC polega na ocenie przestrzegania przez firmę standardów bezpieczeństwa żywności. Podczas audytu, oceniany jest cały zakład pracy, ale również zapisy i dokumentacje w dziewięciu podstawowych obszarach, którymi są:

1. Zaangażowanie zarządu i ciągłe doskonalenie

2. System zarządzania ryzykiem

3. System zarządzania jakością, bazujący na normie ISO 9000

4. Standardy przedsiębiorstwa i normy budowlane

5. Standardy obsługi pojazdów

6. Zarządzanie obiektem firmy

7. Dobre praktyki operacyjne

8. Personel