Jeżeli jakaś organizacja (firma, instytucja) planuje rozszerzyć zakres swojej działalności lub usprawnić działalność bieżącą, wówczas prawidłowe wdrożenie systemu ISO, niekoniecznie zakończone jego certyfikacją, z pewnością będzie doskonałym rozwiązaniem. Słowo „prawidłowe” jest w tym przypadku kluczowe, ponieważ zakłada, że osoby odpowiedzialne za wdrożenie znają tekst normy, potrafią go odpowiednio zinterpretować oraz zwrócić uwagę na te zapisy, które pozwalają kierownictwu na przystosowanie warunków w firmie do przepisów wynikających z samej normy.

Wymierne korzyści wdrożenia ISO 9001 są naprawdę duże. Przede wszystkim działalność organizacji jest regulowana przez normy, których stosowanie z pewnością zapobiegnie obniżeniu się jakości oferowanych usług lub produktów. Wysoka jakość usług jest gwarantem zadowolenia klientów, co z kolei przekłada się na dobrą kondycję finansową organizacji. Normy ISO są również optymalnym rozwiązaniem w przypadku szeroko pojętego zarządzania, ponieważ zawierają wytyczne dotyczące nie tylko bieżącej działalności danego podmiotu, ale również jego przyszłych celów. Ich stosowanie zwiększa konkurencyjność, stabilizuje rozwój i udostępnia instrumenty zapobiegające wystąpieniu sytuacji kryzysowych, zarówno tych pochodzenia wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Wdrożenie systemu zarządzania opartego na ISO z pewnością będzie dobrą inwestycją.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]