Zasada SMART to jedna z koncepcji zarządzania projektami, która dotyczy planowania oraz określania celów. Reguła SMART to inaczej S.M.A.R.T. – jest to akronim pięciu angielskich słów, stanowiących reguły przydatne w trakcie formułowania celów. Samo słowo „smart” w języku angielskim znaczy mądry, sprytny. Zasada SMART pomaga wyznaczać odpowiednie cele oraz metody ich realizacji w zespole projektowym, ale sprawdzi się także w realizacji zadań w życiu codziennym.

S.M.A.R.T. – rozwinięcie

  • „S” oznacza słowo „specific”, co znaczy, że zakładany cel powinien być skonkretyzowany, szczegółowy. Zgodnie z tą zasadą zadanie przeznaczone do realizacji musi być konkretne i jednoznacznie sformułowane. W spełnieniu tego warunku pomaga reguła 6W (angielskie „6 words”, rozumiane także jako „6 pytań”). Formułując cel należy odpowiedzieć na pytania: kto ma związek z celem, co chcemy osiągnąć, w jakim miejscu i czasie, jakie ograniczenia i wymagania mogą dotyczyć zadania oraz dlaczego powinno być wykonane. Ważne jest także określenie zasobów, analiza koniecznych uprawnień oraz podział odpowiedzialności między uczestnikami projektu;
  • Litera „S” może być tłumaczona też jako „simple”, czyli „prosty” i ma znaczenie podobne do wcześniej omawianego – cel nie może być ogólnikowy, powinien być natomiast jasny i zrozumiały.
  • „M” pochodzi od słowa „measurable”, które tłumaczymy jako mierzalny – cel powinien być możliwy do określenia przy pomocy konkretnych liczb i dat, ponieważ w ten sposób lepiej jest ocenić poziom jego realizacji;
  • „A” oznacza „achievable”, co oznacza, że plan powinien być możliwy do osiągnięcia – zadanie ponad możliwości może zniechęcić do jego wykonania. Używa się tu jednak także słów „ambitious” – cel musi być realny, ale ambitny, zmuszający do wysiłku – lub „attractive”, co znaczy, że wyznaczone zadanie powinno być atrakcyjne;
  • R” to „realistic”, określa cel realistyczny, możliwy do osiągnięcia. Należy wziąć pod uwagę dostępne zasoby oraz terminy. Zadanie nie powinno być zbyt proste lub abstrakcyjne;
  • „T” dotyczy czasu – „timely defined” lub „time-bound” – zakładana realizacja powinna być określona w ustalonym terminie. Najlepszym rozwiązaniem jest więc wykonanie szczegółowego, ale realistycznego harmonogramu. Termin zakończenia poszczególnych etapów oraz całości zadania również należy dostosować do posiadanych zasobów.
dzikabanda.pl/cialis-cena.html dzikabanda.pl/levitra-20mg.html dzikabanda.pl/meridia-15.html dzikabanda.pl/tramal-kupic.html dzikabanda.pl/viagra-apteka.html

Zasada SMART jest czasem rozszerzana do zasady SMARTER (czyli mądrzej, sprytniej). W tym układzie „E” znaczy „exciting”, czyli cel ekscytujący, motywujący do działania. „R” to tutaj „recorded” – zakładany efekt należy zapisać lub utrwalić w inny sposób, aby o nim nie zapomnieć.