Coraz więcej firm decyduje się korzystać z pomocy firm outsourcingowych i oferowanych przez nich usług. Bardzo często, jednym z głównych powodów wybrania tego typu oferty jest fakt, iż outsourcing może pomóc przedsiębiorstwom znacząco obniżyć koszty pracy. Na czym dokładnie polega outsourcing ABI (do którego działań zaliczamy np. wdrażanie ISO 9001) i jakie są jego główne zalety? Postaramy się wyjaśnić w dzisiejszym artykule.

Outsourcing ABI – na czym polega?  

Do zadań ABI (czyli Administratora Bezpieczeństwa Informacji) należy prowadzenie polityki ochrony danych osobowych gromadzonych w danej jednostce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powierzenie tej funkcji specjaliście z zewnątrz jest w pełni akceptowaną przez UODO praktyką, która daje wiele korzyści firmie decydującej się na takie rozwiązanie. Outsourcing ABI (w dużym skrócie), polega na zapewnieniu przez firmę zewnętrzną obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji w danej organizacji. Zakres obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji określa ustawa o ochronie danych osobowych.

Jakie usługi wykonywane są w ramach outsourcingu ABI? 

Firmy świadczące usługi outsourcingowe ABI, służą przede wszystkim bieżącym wsparciem merytorycznym w zakresie bezpieczeństwa informacji w danej organizacji. Usługi polegają między innymi na:
– Tworzeniu i aktualizowaniu:

  • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • treści klauzul informacyjnych,
  • treści klauzul wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • treści klauzul poufności,
  • opracowaniu niezbędnej dokumentacji związanej z ochroną danych (Polityka bezpieczeństwa danych osobowych, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych).

– Opracowaniu i aktualizowaniu incydentów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych
– Przeprowadzaniu audytów bezpieczeństwa informacji i specjalistycznych szkoleń dla pracowników przetwarzających dane osobowe
– Wdrożeniu specjalistycznego programu ABI, pomoc i doradztwo pracownikom w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych przetwarzanych w firmie.

Jakie korzyści daje outsourcing ABI?

Najważniejsze korzyści wynikające z outsourcingu ABI to:

– Oszczędność kosztów. Usługa outsourcingowa zazwyczaj jest tańszym rozwiązaniem niż zatrudnienie specjalnie dedykowanej do tego osoby na samodzielnym stanowisku.
– Oszczędność czasu. Czas, który jest potrzebny do wdrożenia polityki bezpieczeństwa w firmie możemy poświęcić na inne, właściwe działania w organizacji.
– Wsparcie merytoryczne ekspertów, przeszkolonych w dziedzinie przepisów prawa o ochronie danych osobowych i zarządzania nimi.
– 100% gwarancji i bezpieczeństwa przechowywanych i przetwarzanych danych.