Coraz więcej firm decyduje się korzystać z pomocy firm outsourcingowych i oferowanych przez nich usług. Bardzo często, jednym z głównych powodów wybrania tego typu oferty jest fakt, iż outsourcing może pomóc przedsiębiorstwom znacząco obniżyć koszty pracy. Na czym dokładnie polega outsourcing ABI i jakie są jego główne zalety? Postaramy się wyjaśnić w dzisiejszym artykule.

Outsourcing ABI – na czym polega?  

Do zadań ABI (czyli Administratora Bezpieczeństwa Informacji) należy prowadzenie polityki ochrony danych osobowych gromadzonych w danej jednostce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powierzenie tej funkcji specjaliście z zewnątrz jest w pełni akceptowaną przez UODO praktyką, która daje wiele korzyści firmie decydującej się na takie rozwiązanie. Outsourcing ABI (w dużym skrócie), polega na zapewnieniu przez firmę zewnętrzną obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji w danej organizacji. Zakres obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji określa ustawa o ochronie danych osobowych.

Jakie usługi wykonywane są w ramach outsourcingu ABI? 

Firmy świadczące usługi outsourcingowe ABI, służą przede wszystkim bieżącym wsparciem merytorycznym w zakresie bezpieczeństwa informacji w danej organizacji. Usługi polegają między innymi na:
– Tworzeniu i aktualizowaniu:

  • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • treści klauzul informacyjnych,
  • treści klauzul wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • treści klauzul poufności,
  • opracowaniu niezbędnej dokumentacji związanej z ochroną danych (Polityka bezpieczeństwa danych osobowych, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych).

– Opracowaniu i aktualizowaniu incydentów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych
– Przeprowadzaniu audytów bezpieczeństwa informacji i specjalistycznych szkoleń dla pracowników przetwarzających dane osobowe
– Wdrożeniu specjalistycznego programu ABI, pomoc i doradztwo pracownikom w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych przetwarzanych w firmie.

Jakie korzyści daje outsourcing ABI?

Najważniejsze korzyści wynikające z outsourcingu ABI to:

– Oszczędność kosztów. Usługa outsourcingowa zazwyczaj jest tańszym rozwiązaniem niż zatrudnienie specjalnie dedykowanej do tego osoby na samodzielnym stanowisku.
– Oszczędność czasu. Czas, który jest potrzebny do wdrożenia polityki bezpieczeństwa w firmie możemy poświęcić na inne, właściwe działania w organizacji.
– Wsparcie merytoryczne ekspertów, przeszkolonych w dziedzinie przepisów prawa o ochronie danych osobowych i zarządzania nimi.
– 100% gwarancji i bezpieczeństwa przechowywanych i przetwarzanych danych.