Rosnąca świadomość konsumentów w dziedzinie bezpieczeństwa żywności — a co za tym idzie również wymagań stawianych producentom — wywołała wzrost zapotrzebowania na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości. 

Globalizacja łańcuchów dostaw oraz rosnące ryzyka produkcyjne sprawiają, że każdy podmiot łańcucha logistycznego dąży do spełnienia jak najwyższych standardów usług. Spełnienie samego HACCP przy tak dużej konkurencji może już więc nie wystarczać. Z pomocą przychodzi natomiast IFS. Czym właściwie jest i czy sprawdzi się w Twojej firmie? Między innymi na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Co to jest certyfikat IFS?

System jakości IFS jest standardem bezpieczeństwa żywności przeznaczonym przede wszystkim dla jej producentów, chociaż istnieją również inne grupy podmiotów objętym tym standardem. Rozwinięcie tego skrótu tłumaczy się czasami jako „International Food Standard”, jednakże warto pamiętać, że prawidłowa nazwa to „International Featured Standards”. Owszem, to producenci żywności są najważniejszą grupą objętą niniejszym standardem, nie zapominajmy jednak, że dotyczy on również m.in. podmiotów odpowiedzialnych za kwestie logistyczne związane z transportem i przechowywaniem żywności (IFS Logistics), sieci handlowych (IFS Cash & Carry) czy producentów kosmetyków oraz artykułów higieny osobistej (IFS Household and Personal Care).

Certyfikat systemu jakości IFS akceptowany jest m.in. w Niemczech, Francji, Austrii oraz Szwajcarii. Jak wcześniej zostało wspomniane, przeznaczony jest w głównej mierze dla producentów żywności. Obejmuje takie obszary działania, jak zarządzanie systemem jakości, procesy produkcyjne, zarządzanie zasobami czy analizy oraz doskonalenie procesów produkcyjnych. Jednym z warunków koniecznym do jego wdrożenia standardu IFS jest posiadanie sprawnego systemu HACCP. Poza tym norma IFS dość dokładnie precyzuje wymagania konieczne do jej prawidłowego wdrożenia, które rzeczywiście są dość restrykcyjne. Poza HACCP czy kontrolą produkcji znajdują się w niej również informacje dotyczące postępowania z odpadami, kontroli alergenów, analiz krytycznych prowadzonych w celu podniesienia bezpieczeństwa wyrobu czy kontroli szkodników.

Posiadanie niniejszego certyfikatu jest jednoznaczne systematyczną analizą oraz nadzorem wszystkich procesów produkcyjnych związanych z żywnością. Poza tym otwiera nowe możliwości w kwestii wzajemnego uznawania certyfikatów za granicą.

Jakie są główne korzyści z posiadania certyfikatu systemu jakości IFS?

  • Certyfikacja IFS pozwala firmom wyróżnić się pod względem jakości i bezpieczeństwa żywności, zapewniając jednocześnie przewagę konkurencyjną na rynku. Ułatwia również relacje biznesowe.
  • Firmy posiadające certyfikat IFS muszą również ustalić własny zestaw wymagań, jednocześnie usprawniając swoje procesy, co w dłuższej perspektywie zmniejsza koszty związane z wycofywaniem produktów z rynku oraz gospodarką odpadami.
  • Dodatkowo, przedsiębiorstwa posiadające certyfikację, zapewniają swoim klientom legalność, bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość wytwarzanych produktów, budząc tym samym zaufanie.

Standard IFS Logistic

Standard IFS Logistics dotyczy zarówno artykułów spożywczych, jak i niespożywczych, takich jak np. transport, magazynowanie, dystrybucja, miejsca załadunkowe i rozładunkowe. Może być stosowany do wszystkich rodzajów logistyki — frachtu wysyłanego drogą lądową, kolejową lub morską, produktów mrożonych lub świeżych.

Standard IFS Broker

IFS Broker ma zastosowanie w przypadku brokerów lub importerów żywności. Program ten weryfikuje, czy firmy wdrożyły odpowiednie środki w procesach, w celu poinformowania swoich dostawców o wymaganiach bezpieczeństwa i jakości środków spożywczych. Weryfikuje również, czy przedsiębiorstwa nadzorowały zgodność z tymi wymaganiami w taki sposób, aby dostarczane produkty spełniały zarówno wymagania prawne, jak i specyfikacje opisane w umowach.

Standard IFS HPC

Standard IFS HPC znajduje zastosowanie w przypadku produktów do użytku domowego i higieny osobistej, które są przeznaczone do kontaktu ze skórą. Obejmuje zarówno produkty skierowane do konsumentów prywatnych jak i użytkowników profesjonalnych.

Standard IFS PACsecure

Standard IFS PACsecure ma zastosowanie w przypadku wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, w których produkowane są pojemniki na żywność — plastikowe pudełka, folia spożywcza czy papier do pakowania mąk, ryżu i kasz.