IFS jest standardem bezpieczeństwa żywności przeznaczonym przede wszystkim dla jej producentów, chociaż istnieją również inne grupy podmiotów objętym tym standardem. Rozwinięcie tego skrótu tłumaczy się czasami jako „International Food Standard”, jednakże warto pamiętać, że prawidłowa nazwa to „International Featured Standards”. Owszem, to producenci żywności są najważniejszą grupą objętą niniejszym standardem, nie zapominajmy jednak, że dotyczy on również m.in. podmiotów odpowiedzialnych za kwestie logistyczne związane z transportem i przechowywaniem żywności (IFS Logistics), sieci handlowych (IFS Cash & Carry) czy producentów kosmetyków oraz artykułów higieny osobistej (IFS Household and Personal Care).

Certyfikat IFS akceptowany jest m.in. w Niemczech, Francji, Austrii oraz Szwajcarii. Jak wcześniej zostało wspomniane, przeznaczony jest w głównej mierze dla producentów żywności. Obejmuje takie obszary działania, jak zarządzanie systemem jakości, procesy produkcyjne, zarządzanie zasobami czy analizy oraz doskonalenie procesów produkcyjnych. Jednym z warunków koniecznym do jego wdrożenia standardu IFS jest posiadanie sprawnego systemu HACCP. Poza tym norma IFS dość dokładnie precyzuje wymagania konieczne do jej prawidłowego wdrożenia, które rzeczywiście są dość restrykcyjne. Poza HACCP czy kontrolą produkcji znajdują się w niej również informacje dotyczące postępowania z odpadami, kontroli alergenów, analiz krytycznych prowadzonych w celu podniesienia bezpieczeństwa wyrobu czy kontroli szkodników.

Posiadanie niniejszego certyfikatu jest jednoznaczne systematyczną analizą oraz nadzorem wszystkich procesów produkcyjnych związanych z żywnością. Poza tym otwiera nowe możliwości w kwestii wzajemnego uznawania certyfikatów za granicą.