W odpowiedzi na bezpieczeństwo konsumenta, w 1992 roku holenderska organizacja Product Board Animal Feed, opracowała system związany z certyfikacją producentów i dystrybutorów mieszanek paszowych. Bezpieczeństwo i jakość to kluczowe kwestie, które powinny zostać spełnione przez firmy chcące funkcjonować na rynku produkującym żywność. Niedopilnowanie standardów i norm GMP+ grozi nie tylko poważnymi konsekwencjami prawnymi w przypadku zanieczyszczenia pasz, ale także nierzadko spisaniem biznesu na klęskę. Firmy wchodzące na rynki europejskie oraz międzynarodowe powinny reprezentować nowoczesne podejście do produkcji, które ewidentnie zmniejszy ryzyko niebezpieczeństwa oraz poprawi jakość oferowanych produktów.

Kogo obowiązuje certyfikacja GMP+?

Wszystkie przedsiębiorstwa, dążące do umiędzynarodowienia swojej działalności w Europie, muszą obowiązkowo posiadać certyfikat uznany przez organizację GMP+ International (wcześniej PDV). Certyfikat GMP+ jest również uznawany przez inne systemy certyfikacji pasz, takie jak FAMI-QS.

Wiedza o GMP+ rozwija się coraz prężniej, a certyfikat jest koniecznym wymogiem do spełnienia na całym świecie. Przepisy GMP+ są stale uaktualniane i udoskonalane. Wszelkie wprowadzane zmiany są istotne dla wszystkich organizacji w międzynarodowym łańcuchu produkcyjnym.

System certyfikacji GMP+ stosowany jest w całym łańcuchu dostawców, począwszy od produkcji podstawowej, poprzez handel towarami, przechowywanie, przeładunek i transport, aż po analizę laboratoryjną.

Jakie wymagania powinna spełnić organizacja?

Aby organizacja uzyskała certyfikat GMP+, powinna spełnić ogólne wymagania poniższych standardów, zależnych od roli organizacji w łańcuchu produkcyjnym. GMP+ zostało podzielone na kilka grup:

  • GMP+B1 – wymóg obowiązkowy przy produkcji, przetwarzaniu, handlu i magazynowaniu paszy;
  • GMP+B2 –standard odnoszący się do produkcji, sprzedaży i składowania składników i dodatków paszowych;
  • GMP+B3 – dotyczy handlu, magazynowania oraz przeładunku pasz wszelkiego rodzaju;
  • GMP+B4 – związany z zapewnieniem wysokiej jakości w trakcie transportu pasz oraz dodatków paszowych;
  • GMP+B6 – ten standard obejmuje uprawę surowców potrzebnych do produkcji materiałów i dodatków paszowych;
  • GMP+B8 – odnosi się do sprzedaży i produkcji karmy dla zwierząt;
  • GMP+B10 – dotyczy wszystkich etapów badań laboratoryjnych, którym poddane są próbki materiałów i dodatków paszowych.

Aby powyższe standardy zostały spełnione, firmy powinny:

– zachować bezpieczeństwo pasz;

– wykonywać regularne badania laboratoryjne;

– przeprowadzać dokładną analizę składnikową;

– kierować zasobami;

– monitorować procesy produkcji.

Wszystkie firmy w łańcuchu paszowym, w dowolnym miejscu na świecie, powinny starać się uzyskać certyfikację GMP+, przyczyniając się tym samym do bezpiecznej i niezanieczyszczonej żywności pochodzenia zwierzęcego. W razie zainteresowania wdrożeniem GMP+ zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.