• Kultura bezpieczeństwa żywności dotyczy tego, jak organizacja ceni sobie właśnie bezpieczeństwo wytwarzanych produktów.
  • Bardzo ważne jest, aby wszelkie wartości dotyczące tej kwestii, były wspólne zarówno dla kierownictwa, jak i pracowników.
  • Organizacja o silnej kulturze bezpieczeństwa pokazuje każdej osobie zatrudnionej w firmie, że wytwarzanie bezpiecznej żywności jest najważniejszym zobowiązaniem.

Jeśli prowadzisz firmę z branży spożywczej, na pewno doskonale znasz podstawy obsługi klienta. Złe doświadczenia związane z Twoją organizacją, a co za tym idzie negatywne opinie, mogą zniszczyć reputację. Naruszenia higieny produkowania i sprzedaży żywności będą szybko wychwycone przez media, rujnując to, na co pracowałeś latami. Jak więc nie popełnić błędu? W jaki sposób zbudować kulturę bezpieczeństwa, respektowaną przez cały zespół? O tym w dzisiejszym artykule.

Czym jest kultura bezpieczeństwa żywności? Jak wprowadzić system zarządzania bezpieczeństwem żywności BRC?

Kultura bezpieczeństwa żywności w przemyśle spożywczym to sposób, w jaki wszyscy — zarówno właściciele, kierownicy najwyższych szczebli, menedżerowie, ale również pracownicy — myślą i działają podczas swoich służbowych obowiązków. Chodzi o to, aby mieć pewność, że żywność, którą wytwarza lub serwuje Twoje przedsiębiorstwo, jest całkowicie bezpieczna.

Silna kultura bezpieczeństwa żywności zaczyna się tak naprawdę od ludzi, którzy rozumieją, że żywność i jej bezpieczeństwo, są priorytetem. Dobrym rozwiązaniem jest walka o certyfikat BRC, który potwierdza stosowanie odpowiednich procedur podczas produkcji żywności oraz w łańcuchu dostaw.

Kultura bezpieczeństwa żywności a zaangażowanie kierownictwa

Pierwszym krokiem w kierunku stworzenia silnej kultury bezpieczeństwa w Twojej firmie jest całkowite zaangażowanie kierownictwa. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności. Zarówno wlaściciel jak i zespół zarządzający, muszą dawać przykład, pokazując, jakich zachowań oczekują od siebie i innych. Podstawy mogą obejmować:

  • skuteczna komunikacja z pracownikami,
  • swobodne zgłaszanie przez pracowników zauważonych nieprawidłowości,
  • przestrzeganie wyznaczonych procedur przed podjęciem pracy,
  • działania kontrolne, wykonywane podczas pracy.

Jeśli pracownicy zobaczą, w jaki sposób kierownictwo i właściciele wykonują te zadania, będą podążać wyznaczonymi śladami.

Obowiązki i odpowiedzialność w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności

Ustalenie jasnych obowiązków związanych z bezpieczeństwem żywności w organizacji (na każdym szczeblu), to kolejny krok do osiągnięcia sukcesu. Obowiązki te należy umieścić w opisie stanowiska, aby każdy z pracowników wiedział, jakie warunki musi spełnić oraz czego oczekiwać od swojej roli.

Dobra komunikacja i szkolenia

Wdrożenie protokołów bezpieczeństwa żywności jest całkowicie zależne od tego, jak dobrze są one przekazywane personelowi. Mówienie pracownikom, co mają robić, nie wystarczy. Zespół musi zrozumieć, dlaczego jest to ważne oraz jakie konsekwencje niesie za sobą ich nieprzestrzeganie. Oprócz wewnętrznych rozmów na temat bezpieczeństwa żywności należy również rozważyć kompleksowe szkolenie z systemu HACCP.

Monitorowanie działania

Nie chodzi tylko o to, aby dokumentacja była kompletna, a krytyczne punkty kontroli spełnione. Chodzi przede wszystkim o monitorowanie wypełniania obowiązków. Dobrym pomysłem jest powiązanie kultury bezpieczeństwa żywności z celami personelu — nagradzanie za osiągane wyniki jest jednym ze sposobów motywowania do wprowadzania zmian.

Ciągłe doskonalenie

Bezpieczeństwo żywności to dziedzina, która powinna być stale ulepszana. Dokumentacja związana z HACCP musi być często przeglądana i poddawana weryfikacji. Zalecamy jej aktualizacje za każdym razem, gdy nastąpi zmiana w procesach.