Kultura bezpieczeństwa żywności jest głównym składnikiem systemów zarządzania, w tym FSSC 22000, BRCGS Food Safety Issue wydanie 8 oraz IFS Food wydanie 7. Zbudowanie jej daje przedsiębiorstwu nie tylko przewagę konkurencyjną – zapewnia również większy poziom zaufania wśród klientów. Od czego więc zacząć, budując kulturę, w której to konsument i jego bezpieczeństwa jest zawsze priorytetem? I dlaczego staje się to obecnie tak ważne? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Czym jest kultura bezpieczeństwa żywności?

Zachęcanie do właściwych zachowań i działań w przedsiębiorstwach związanych z produkcją żywności określane jest jako kultura bezpieczeństwa. Wiele organizacji pomija sam proces budowy kultury wytwarzania bezpiecznej żywności, pracując jedynie nad spełnieniem określonych norm, zapominając natomiast o istotnych czynnikach. Motywacja, przywództwo czy odpowiedzialność – to między innymi one wpływają na spełnienie oczekiwań klientów.

Budowanie kultury bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwie

Kluczowe elementy, które mają wpływ na budowę kultury bezpieczeństwa w organizacji obejmują:

  • silne przywództwo – rozsądni liderzy, którzy zidentyfikują cele w zakresie bezpieczeństwa oraz poprowadzą przebieg zmiany, są niezbędni, aby osiągnąć sukces;
  • zaangażowanie – osoby zaangażowane w projektowanie i wdrażanie programu wierzą w słuszność podejmowanych działań. Dlatego tak ważne jest angażowanie pracowników każdego szczebla w proces budowy kultury bezpieczeństwa;
  • odpowiedzialność – zarówno kierownicy, jak i pracownicy powinni być rozliczani za spełnianie oczekiwań zawodowych, związanych z bezpieczeństwem żywności. Skuteczna metoda oceniania sprawia, że każdy czuje się współodpowiedzialny za efekt;
  • skuteczna komunikacja – swobodny przepływ informacji, to jeden z najważniejszych czynników, mających wpływ na powodzenie procesu. Kierownictwo powinno więc komunikować oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa żywności, natomiast pracownicy wyrażać obawy lub sugestie dotyczące ulepszeń.

Dlaczego kultura bezpieczeństwa żywności jest dziś tak ważna?

Według WHO – Światowej Organizacji Zdrowia – skażona żywność powoduje około 400 tysięcy zgonów rocznie. Wspólnym czynnikiem w większości wypadków związanych z bezpieczeństwem żywności są ludzie. Jeśli firmie uda się ograniczyć błędy pracowników, tym samym wspierając dojrzałą kulturę bezpieczeństwa żywności, poprawi wydajność i skuteczność produkcji. Odpowiednio rozwinięta kultura bezpieczeństwa i jakości przyczyni się do zmniejszenia liczby przypadków wycofywania produktów z rynku oraz incydentów zagrażających konsumentom. Ostatecznie skutkuje to nie tylko zmniejszeniem kosztów biznesowych, ale przede wszystkim ochroną zdrowia i życia klientów.