Audyt jakości to niezależne i systematyczne badanie, sprawdzające czy działania dotyczące jakości spełniają kryteria audytu i odpowiadają wcześniej przyjętym ustaleniom, oraz normom i wymaganiom prawnym. Wśród kryteriów audytu znajdują się przepisy, a także liczne procedury i polityka stanowiąca odniesienie do działań z zakresu audytu. Zasady oraz kryteria prowadzenia audytów są przedstawione w normie ISO 19011.

Głównym celem audytu jest dokładna weryfikacja tego, czy system jakości w ocenianej placówce spełnia ustalone wymagania, ustanowione przez przepisy. Dodatkowo oceniany jest stopień identyfikacji, badana jest skuteczność wprowadzonych działań, efektywność organizacji, a także poziom spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów. Wykrywane jest również źródło zbędnych kosztów i marnotrawstw. Wśród celi audytu jest także szacowanie ryzyka, będącego następstwem niewłaściwej realizacji wymagań lub ich niespełnienia.

W trakcie audytu audytor sprawdza dokumentację organizacji oraz jej stan faktyczny, by stwierdzić czy występuje zgodność systemu lub jej brak. W przypadku niezgodności określa on które elementy wymagają poprawy. Do najczęstszych problemów należy powierzchowność w wykonywaniu powierzonych zadań oraz nadmierna kontrola pracowników. Audyt może mieć charakter zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Pierwszy ma za zadanie usprawnić wewnętrzne działanie firmy. Drugi natomiast służy zdobyciu zaufania u odbiorców przedsiębiorstwa.