Zatwierdzona 20 maja 2016 roku nowa ustawa o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831, dalej – „ustawa”), nałożyła na wybrane przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Zmienione procedury zastąpiły obowiązującą wcześniej ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.), wchodząc w życie w dniu 1 października 2016 r. Nową ustawą objęte zostały firmy, spełniające określone w rozporządzeniu wymogi.

Więcej informacji może dostarczyć firma konsultingowa QUALITAS: https://www.iso-konsulting.pl/.

Ustawowy wymóg dla większych przedsiębiorstw

Celem obowiązkowego audytu energetycznego według zmienionej ustawy jest uzyskanie informacji na temat poziomu zużycia energii przez wybrane przedsiębiorstwa oraz określenie, w jaki sposób i do jakiego stopnia można go zmniejszyć. Firmy powinny przeprowadzić szczegółowe i potwierdzone obliczenia, które posłużą poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie oraz przekażą informacje o tym, w jaki sposób zaoszczędzić energię.

Jakie przedsiębiorstwa obejmuje obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego?

– Firmy zatrudniające średnio co najmniej 250 pracowników rocznie,
– Firmy, w których roczny obrót przekracza 50 milionów EUR po opodatkowaniu,
– Firmy, w których całkowity roczny bilans przekracza 54 miliony EUR.

Audyt – bezpieczeństwo, korzyści i prognozy

Audyt energetyczny powinien dążyć do uzyskania jak najwyższej efektywności energetycznej w firmie i opierać się na trzech podstawowych filarach:

1. Bezpieczeństwie

Przeprowadzenie audytu energetycznego powinno zapobiegać ryzyku. Audytorzy muszą przeanalizować aktualną kondycję firmy i zidentyfikować obszary do poprawy. Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z wytycznymi, określonymi w ustawie o efektywności energetycznej i normie PN-EN 16247. Norma PN-EN 16247 obejmuje:

  • rezultaty przeprowadzonych audytów energetycznych określone według wytycznych Norm Europejskich,
  • wszystkie firmy, wszystkie rodzaje energii i sposoby jej wykorzystywania.

2. Korzyściach

Dostosowanie się do wymogów UE generuje nie tylko wydatki, ale przede wszystkim wartości – należy o tym pamiętać. Analiza energetyczna pozwala na opracowanie i zaprezentowanie rozwiązań, mających na celu obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń, instalacji oraz zwiększenie efektywności modelu zarządzania energią. Wpłynie to  całkowicie na  poprawę wskaźników finansowych w organizacji. Ponadto, rozszerzony audyt zwiększa szanse firmy na otrzymanie dodatkowych środków na inwestycje poprawiającą efektywność energetyczną.

3. Prognozach

Prognozowanie to wiedza potrzebna przedsiębiorstwom na przyszłość. Decydując się na audyt energetyczny, zapewnisz sobie dostęp do specjalistycznego wglądu w gospodarkę energetyczną w firmie oraz informacje o najnowszych zmianach prawnych i rynkowych, co na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Reasumując, nowa ustawa jest skuteczniejsza i bardziej przyjazna dla obywateli, zapewnia efektywniejsze wykorzystanie energii i zwiększa innowacyjność polskiej gospodarki. Zmienione przepisy umożliwiają większą konkurencyjność polskich przedsiębiorców w UE, w szczególności tych, które są uważane za wysoce energochłonne.