Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) jest globalnym organem, który ustala wymagania, standardy, specyfikacje oraz wytyczne dla branż i przedsiębiorstw, aby zapewnić, że ich produkty, procesy i usługi są odpowiednie do zamierzonego celu. Każda z norm podlega regularnym aktualizacjom, aby dać pewność, że odpowiada zmiennym warunkom rynkowym.

Co to jest certyfikacja ISO?

Certyfikat ISO poświadcza, że system zarządzania, proces produkcyjny, usługa lub procedura dokumentacji spełnia wszystkie wymagania normalizacji i zapewnienia jakości. ISO jest niezależną, pozarządową organizacją międzynarodową, która opracowuje standardy w celu zapewnienia jakości, bezpieczeństwa i wydajności produktów, usług i systemów.

Certyfikaty ISO istnieją w wielu obszarach przemysłu, od zarządzania energią i odpowiedzialności społecznej po urządzenia medyczne i zarządzanie energią. Każda certyfikacja ma osobne normy oraz kryteria i jest klasyfikowana numerycznie.

Kiedy ISO aktualizuje swoje standardy?

ISO wprowadza zmiany i przepisuje każdy standard co kilka lat. Zależy to od wszelkich zmian w obecnych praktykach branżowych. Ważne jest, aby standardy były odpowiednie dla produktów, procesów i usług świadczonych przez firmy.

Co należy zrobić, kiedy ISO zmieni normę?

Firmy posiadające dany standard muszą reagować na zmiany wprowadzane przez ISO. Mówiąc prościej, po aktualizacji standardu to przemysł i firmy muszą wprowadzić modyfikacje w nowych wymaganiach.

ISO gwarantuje, że wszystkie firmy, których dotyczy modyfikacja normy, są informowane o wszelkich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, czasopism, biuletynów i ulotek. Każda firma jest informowana o zmianie i posiada okres przejściowy na wdrożenie. Okres przejściowy może trwać do trzech lat, więc jest mnóstwo czasu na zastanowienie się, co należy zrobić, aby w firmie nastąpiły zmiany.

Zmiana standardu ISO – jak sobie poradzić?

Gdy zostanie ogłoszona zmiana standardu, otrzymasz informacje o tym, co pociągnie za sobą zmiana oraz kiedy wdrożenie powinno rozpocząć się i zakończyć. Jako przedsiębiorca będziesz musiał zastosować nowe zasady w swojej firmie, procedury operacyjne, czy też procesy. Zazwyczaj będzie to obejmować szereg spotkań z odpowiednimi osobami dotkniętymi zmianą i rozpocznie się od kierownictwa wysokiego szczebla, ponieważ jest ono ostatecznie odpowiedzialne za uruchomienie systemów.

Musisz zastanowić się, jakiego rodzaju zasobów możesz potrzebować pod względem nowego sprzętu, budżetu, ludzi i szkolenia. Konieczne będzie również ustalenie harmonogramu wdrożenia zmian – najlepiej cofnąć się od daty wdrożenia, aby ustalić najważniejsze etapy, które doprowadzą do tego terminu.